De veiligheidsdiensten krijgen extra geld en daarmee is de inzet tegen extremisme en terrorisme voor de langere termijn gewaarborgd.

Dat zegt premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Het extra geld bleek nodig na een analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In de voorstellen die vrijdag in de ministerraad werden besproken is sprake van een nog beperkte verhoging van de budgetten in dit jaar, maar in de jaren erna loopt het op, tot 128 miljoen euro structureel extra in 2020. Dit jaar komt dit bedrag op 25 miljoen extra.

Het geld komt ten goede aan de opsporings- en veiligheidsdiensten AIVD, MIVD, CTIVD, OM, politie, marechaussee en de dienst voor speciale interventies DSI.

Daarnaast gaat er geld naar departementen en gemeenten voor preventie en het tegengaan van radicalisering. 

Lange adem

"De strijd tegen extremisme vereist een lange adem. De veiligheidsdiensten zijn nu genoeg toegerust, maar ze moeten ook voor de toekomst op sterkte zijn", aldus Rutte.

"Daarom is er nu extra geld nodig om mensen te kunnen opleiden en inzetten." Nog maar kortgeleden stelde Rutte dat er op dit moment geen noodzaak was voor extra geld.

Hij stelt dat de verwachting is dat het substantiële dreigingsniveau voorlopig zal aanhouden.

Volgens Rutte zal gemonitord worden of het budget ook voor de toekomst toereikend is. Tijdens de persconferentie wilde de premier niet toegeven dat het een slecht idee was om eerder te bezuinigen op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Tijdens een persconferentie over de extra middelen voor veiligheid lichtte minister Ivo Opstelten (Justitie) de noodzaak toe. "Honderd procent veiligheid bestaat niet, maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze middelen in staat zijn zo goed mogelijk onze veiligheid te garanderen."

CDA

Het CDA juicht het toe dat er meer geld beschikbaar komt voor de veiligheidsdiensten. Dat zei fractieleider Sybrand Buma vrijdag. ''Het CDA heeft hier al twee jaar bij het kabinet op aangedrongen. Juist in deze tijd, waarin onze veiligheid onder druk staat, hebben we goed toegeruste diensten nodig'', benadrukte Buma.

Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit om terrorisme en de jihadistische dreiging ook langdurig te kunnen tegengaan. Het gaat om een bedrag dat oploopt tot bijna 129 miljoen euro per jaar in 2020.

Buma rekent zich echter nog niet rijk. ''Of deze middelen voldoende zijn zal onderwerp moeten zijn van de door het CDA bepleite hoorzitting met de verschillende diensten en organisaties uit de veiligheidsketen.''

PvdA

Regeringspartij PvdA vindt het heel goed dat het kabinet, zoals beloofd, meer geld beschikbaar stelt voor veiligheid.

Volgens Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch is dat nodig in de ''buurten, waar de bewoners in angst verkeren en niet in het minst de ouders die vrezen dat hun kinderen radicaliseren en vertrekken naar Syrië. En in de wijken waar de docenten, geestelijk verzorgers, jongerenwerkers en burgemeesters met de handen in hun haar zitten''. Burgemeesters zouden volgens Marcouch een werkgroep moeten vormen om radicalisering aan te pakken.