De in opspraak geraakte Mark Verheijen legt zijn lidmaatschap als Tweede Kamerlid voor de VVD neer. Een interne partijcommissie concludeert dat hij heeft gehandeld in strijd met de regels rond integriteit, waarover de afgelopen weken al ophef was ontstaan.

Dat maakt de VVD vrijdag bekend.

Verheijen kwam deze maand in opspraak, toen NRC Handelsblad onthulde dat hij in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro's onterecht zou hebben gedeclareerd.

Verheijen zegt vrijdag in een verklaring: "Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek."

Premier Mark Rutte, die de verhalen over het VVD-Kamerlid eerder nog opgeblazen beoordeelde, noemt het besluit van Verheijen "logisch" en een "persoonlijk drama".

Rutte bleef er vrijdag tijdens zijn persconferentie bij dat het begin van het verhaal van NRC "tendentieus" was, maar gaf toe dat hij er beter niet publiekelijk op had kunnen reageren. Ook zei hij dat de integriteitscommissie beter eerder aan het werk had kunnen worden gezet.

Video: Verheijen stopt als Kamerlid

'Opgeblazen'

Verheijen erkende na de NRC-publicaties dat er inderdaad sprake was van een aantal foute declaraties en beloofde hij deze terug te betalen. 

Nu zegt hij: "Natuurlijk heb ik daarbij ook fouten gemaakt of vergissingen begaan, maar de ontstane beeldvorming van de afgelopen weken herken ik niet en raakt mij diep."

Na de publicaties vroeg het Kamerlid de interne integriteitscommissie om onderzoek te doen naar de verschillende verhalen die over hem verschenen.

Gezien de conclusies zag Verheijen geen andere keuze dan zijn functie neer te leggen. "Met pijn in het hart maar met de overtuiging dat dat in deze omstandigheid het enige juiste besluit is."

Rapport

Het rapport werd vrijdag gepubliceerd. De commissie oordeelt dat een aantal declaraties van Verheijen in strijd zijn met het opgestelde beoordelingskader van de partij.

Dat betreft onder andere de gedeclareerde reiskosten als gedeputeerde in Limburg voor zijn nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht bij Prodemos. Een gedeclareerd diner in juni 2012 is daarnaast volgens de commissie "deels in strijd zijn met de terughoudendheid die gepast is bij het in rekening brengen van uitgaven".

Ook maakt de commissie melding van een evenement (Skûtsjesilen), waarbij "de schijn van onjuistheid aanwezig" is. Volgens Verheijen was er bij het Skûtsjesilen als netwerkbijeenkomst echter wel degelijk een provinciaal doel.

De commissie zegt daarover: "Mogelijk gaat het in een geval als dit niet zozeer om regelrechte strijd met de betreffende overheidregels, maar meer om de schijn daarvan".

Verder geen overtredingen

De commissie stelt verder, los van de declaraties, dat er geen sprake is van overtredingen of ernstig verwijtbaar handelen door Verheijen.

Verheijen erkent tegen de integriteitscommissie dat het beter was om expliciet afspraken te maken over het gebruik van dienstauto voor gecombineerde doeleinden.

"Er zijn geen regels over het combineren van ritten voor verschillende doeleinden. Daarom was het beter geweest wanneer ik hier expliciet en schriftelijk afspraken over had gemaakt zodat ikzelf en de organisatie daarop konden letten", aldus Verheijen.

Scheve schaats

De VVD-commissie stelt dat voor politieke bestuurders andere aspecten van verwijtbaarheid een rol spelen dan in het strafrecht.

"Iemand die niet of slechts licht gestraft wordt, kan niettemin in ethisch opzicht een bijzonder scheve schaats rijden. In kwantitatief opzicht wellicht geringe kwesties, hebben in integriteitsopzicht, soms een grote - symbolische - betekenis", aldus de commissie.

Reacties: 'Kwestie Verheijen heeft imago VVD geschaad'

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential