Het kabinet wil alsnog extra geld vrijmaken voor de veiligheidsdiensten en voor maatregelen om radicalisering en jihadisme te voorkomen. Bronnen rond het kabinet bevestigen dat de ministerraad daar vrijdag over spreekt.

Premier Mark Rutte heeft tot nog toe steeds gezegd dat extra geld voor de veiligheidsdiensten, de politie en de marechaussee niet nodig was.

Zodra het kabinet tot de conclusie komt dat het wel nodig is, zal het kabinet onmiddellijk extra budget vrijmaken, zei Rutte telkens.

In de voorstellen die vrijdag in de ministerraad worden besproken is sprake van een nog beperkte verhoging van de budgetten in dit jaar, maar in de jaren erna loopt het op, mogelijk tot meer dan 100 miljoen euro structureel extra in 2020.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer pleitten keer op keer voor meer geld. De oppositie was er niet gerust op dat de diensten voldoende zijn toegerust voor hun werk nu de dreiging van jihadisme en terrorisme is toegenomen.

De partijen hoorden dat van medewerkers bij de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters.

Parijs

Politie, marechaussee en de veiligheidsdiensten staan extra onder druk sinds de aanslagen begin januari in Parijs. Marechaussees worden ingezet voor de beveiliging van sommige gebouwen, zoals de Tweede Kamer en joodse instellingen, wat elders tot onderbezetting leidt.

Ook moeten jihadreizigers die terugkeren uit bijvoorbeeld Syrië hier in de gaten worden gehouden. Dat kost veel mankracht.