Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om uitbuiting en onderbetaling van werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, tegen te gaan. 

De PvdA-minister kreeg in een debat donderdag de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA, maar ook van oppositiepartijen CDA, D66, PVV, de ChristenUnie en in mindere mate van de SP.

De Wet Aanpak Schijnconstructies moet vanaf 1 juli een einde maken aan constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon of het cao-loon betalen. Dat gebeurt nog vaak in de tuinbouw, de bouw en in het transport.

Het leidt tot onderbetaling van werknemers, maar ook tot oneerlijke concurrentie voor fatsoenlijke werkgevers die wel gewoon het minimum- of cao-loon betalen. Nederlandse werknemers hebben er last van omdat zij vaak duurder zijn dan Polen of Bulgaren die onder de prijs werken.

Neveneffect

Asscher presenteerde de wet in december, nadat hij er met de regeringspartijen VVD en PvdA over had onderhandeld. De VVD vond Asschers eerste voorstel te ver gaan.

De liberalen gaan nu wel instemmen, al waarschuwde Kamerlid Anne Mulder voor een mogelijk onbedoeld neveneffect. Nu mogen werkgevers kosten inhouden op het loon voor bijvoorbeeld huisvesting of een zorgverzekering. Maar malafide werkgevers houden ook geld in voor maaltijden of voor vermeende slijtage aan de weg. Ook worden soms boetes opgelegd voor hard praten op de werkvloer.

Vakantiegeld

Asscher en de Kamer willen daarvan af, en de minister verbiedt daarom de looninhouding als daardoor minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Maar dat mag er niet toe leiden dat arbeiders uit Midden- en Oost-Europa in handen vallen van huisjesmelkers of massaal niet verzekerd zijn. Asscher stelde in het Kamerdebat dat de werkgever de zorgpremie kan inhouden van het vakantiegeld. Dan blijft het netto-minimumloon onaangetast.

Maar de bedragen voor huren zijn daarvoor te hoog. Asscher kijkt naar een oplossing, om te voorkomen dat er weer problemen ontstaan rond woningen waar te veel Oost-Europeanen onder slechte omstandigheden en te klein gehuisvest bij elkaar zitten.