De politievakbonden hebben minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) een ultimatum gesteld om de bonden tegemoet te komen in de onderhandelingen over een nieuwe cao. 

Gesprekken over onder meer salarisverhoging zijn op niets uitgelopen. Dat heeft voorzitter Gerrit van de Kamp van de grootste politiebond ACP donderdag gezegd.

De bonden ACP, NPB, ANPV en VMHP geven Opstelten tot zondag 8 maart de tijd om met een voorstel te komen. ''Blijft de minister volharden in zijn weigering om de politiemedewerkers een passend cao-bod te doen, dan zullen de bonden hun leden bijeenroepen voor het nemen van een besluit over het starten van collectieve acties'', laten de bonden weten.

''Zonder nadere toezeggingen van de werkgever valt er niets te onderhandelen. Daardoor is de kans op het bereiken van een voor beide partijen verdedigbaar arbeidsvoorwaardenakkoord zo goed als nul", aldus de bonden.

Salarissen

Hoewel de bonden onvoldoende aanknopingspunten zien om tot een overeenkomst te komen, ziet Opstelten die wel. Hij heeft de vakbonden uitgenodigd het overleg voort te zetten. ''Het overleg over de nieuwe cao is pas zeer recent gestart en diverse thema’s moeten nog verder worden besproken'', aldus het ministerie.

Het geschil draait grotendeels om de salarissen. Politiemedewerkers zitten al vier jaar op de nullijn en willen een loonsverhoging van 3,3 procent met een minimum van 100 euro.

Ook vinden de bonden een reorganisatiebonus op zijn plaats als ''blijk van waardering voor de grote inzet en loyaliteit van de medewerkers tijdens de turbulente en al jarenlang voortdurende omschakeling naar een nationaal politiekorps".