Als het aan de VVD ligt, kunnen terroristen straks stateloos worden. Dat betekent dat de overheid hun Nederlanderschap kan intrekken, ook als ze geen tweede nationaliteit hebben.

Internationale verdragen verbieden dat mensen statenloos worden, maar de liberalen willen met andere landen overleggen om op dit punt de verdragen te wijzigen.

Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Ard van der Steur donderdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat intrekking van het Nederlanderschap voor terroristen mogelijk moet maken. Ook CDA en SGP hebben oren naar deze mogelijkheid.

'Discriminatoire'

In het wetsvoorstel staat dat Nederlanders met een dubbele nationaliteit hun Nederlands paspoort verliezen bij voorbereiding of het plegen van een terroristisch misdrijf. Nederlanders met een enkele nationaliteit mogen hun paspoort houden.

Volgens SP, D66, GroenLinks en Groep Kuzu/Öztürk maakt de wet onderscheid tussen Nederlanders met een enkele en dubbele nationaliteit. "Discriminatoir", noemt D66'er Schouw de wet.

Sharon Gesthuizen (SP) vindt dat de wet zorgt voor rechtsongelijkheid. De SP'er ziet dat met name Nederlanders van Turkse en Marokkaanse Nederlanders anders zullen worden behandeld dan Nederlanders met een enkele nationaliteit. 

Momenteel kan het Nederlanderschap al om verschillende redenen worden ingetrokken, onder meer vanwege terroristische activiteiten, maar dat mag alleen van personen die nog een paspoort hebben van een ander land. Het afnemen van het Nederlanderschap van autochtonen zou leiden tot statenloosheid, en dat mag niet volgens verdragen.

Kamermeerderheid

Dit voorstel van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kan rekenen op een Kamermeerderheid van in ieder geval VVD, PvdA, CDA en SGP. De PVV vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan.

Veel twijfel is er ook over het voornemen van de minister om de huidige jihadgangers ook onder de beoogde nieuwe wetgeving te laten vallen. In het strafrecht is dat iets nieuws, omdat een strafbepaling nooit met terugwerkende kracht kan ingaan. De PvdA vreest dat dit in strijd is met Europese verdragen.

Opstelten beantwoordt de vragen volgende week.