D66 dient donderdag een initiatiefwetsvoorstel in om de teelt en verkoop van wiet onder voorwaarden landelijk mogelijk te maken. 

Volgens de partij, die hier al jaren voor pleit, leidt dat tot minder gezondheidsrisico's en levert het een besparing van 500 miljoen euro op.

Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis niet mag worden geteeld en aangevoerd, is volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen onhoudbaar. In haar voorstel blijven teelt en aanvoer van softdrugs strafbaar, maar kunnen telers onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen.

Er komt toezicht op het productieproces, zodat zeker is dat er geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen of andere schadelijke stoffen worden gebruikt.

''Alle in Nederlandse coffeeshops verkochte wiet is dan gereguleerd geteelde wiet, al het andere is illegaal. Dat is duidelijk voor de politie, rechter en consument'', aldus Berndsen.

Besparing

Het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop, die belasting moet afdragen, bespaart volgens haar 200 miljoen euro op politie en justitie. Het heffen van accijnzen levert 300 miljoen euro op. Het huidige beleid kost politie en justitie onnodig veel capaciteit, meent de oud-korpschef.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft al vele malen duidelijk gemaakt dat hij tegen gereguleerde wietteelt is. Hij heeft daarvoor tot nu toe een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens Opstelten levert gereguleerde hennepteelt geen bijdrage aan de bestrijding van de georganiseerde misdaad en is dit niet verenigbaar met internationaalrechtelijke verplichtingen.

Berndsen bestrijdt dat en meent dat internationale verdragen wel ruimte bieden voor regulering.

Samenwerking

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zegt dat GroenLinks al jaren pleit voor de legalisering. "Ik heb eerder voorgesteld gemeentes de mogelijkheid te geven voor experimenten met wietclubs waarbij niet alleen de verkoop maar ook de inkoop van wiet netjes geregeld is," aldus Van Tongeren. 

"Ik ben blij dat ook D66 het belang hiervan inziet. Ik trek graag samen met hun op om ervoor te zorgen dat de teelt van wiet wordt gelegaliseerd."

Treurig

De ChristenUnie reageert echter negatief. Volgens Kamerlid Gert-Jan Segers is het "treurig" dat het komt van D66, omdat die partij jongeren juist een kans zou willen geven. "In het onderwijs moet je hersenen ontplooien, niet afbreken. Laten we jongeren een echte toekomst geven en de drempels voor drugs juist verhogen."

Hij voegt toe dat het grootste deel van de wietteelt voor de export is bestemd. "Dat probleem los je niet op met regulering."

Kees van der Staaij (SGP) wil net als de ChristenUnie softdrugs juist minder makkelijk verkrijgbaar maken. "D66 capituleert voor de coffeeshoplobby. Deze sector is nauw verbonden met criminaliteit en de onderwereld", aldus Van der Staaij. "Dat moet je niet faciliteren maar streng aanpakken."