Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is niet van plan de regels voor de toelating van kinderen op middelbare scholen aan te scherpen.

Voortaan moet het schooladvies van de basisschool leidend zijn bij de selectie, maar de Tweede Kamer heeft signalen dat veel middelbare scholen toch allerlei extra gegevens zoals toetsscores opeisen.

Een groot deel van de Kamer wilde daarom actie van Dekker om de middelbare scholen te dwingen zich bij het schooladvies te houden. Dat advies is opgesteld door de leraren op de basisschool en is gebaseerd op acht jaar ontwikkeling van het kind.

Het kabinet beoogde daarmee dat de toekomst van een leerling minder afhankelijk wordt van de eindtoets in de laatste klas van de basisschool, omdat dit een momentopname is. Deze toets is er nog wel maar als second opinion.

Glashelder

Dekker vindt de regels glashelder: het schooladvies is doorslaggevend en de inspectie zal ingrijpen als een school dat advies naast zich neerlegt, zei hij woensdag in de Tweede kamer. In het uiterste geval kan gekort worden op de subsidie.

Ook mogen scholen wat hem betreft op regionaal of lokaal niveau afspraken maken om gegevens over scores uit te wisselen. Basisscholen hoeven die informatie niet te verstrekken, maar mogen het wel. Dekker wil het ze niet verbieden.

Onder meer GroenLinks pleit wel voor een verbod, om te voorkomen dat middelbare scholen deze informatie toch gebruiken bij hun selectie. Wel wil Dekker meer werk maken van de voorlichting over de nieuwe werkwijze.