De Tweede Kamer is in 2009 door de toenmalige ministers van Financiën en Economische Zaken onvoldoende geïnformeerd over de overname van een deel van het Duitse hoogspanningsnet door staatsonderneming Tennet, de landelijke netbeheerder. 

De buitenlandse activiteiten van Tennet leveren de Nederlandse Staat als eigenaar financiële risico's op. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer.

De ministers hadden de Kamer ''meer inzicht kunnen geven'' in de risico's die de Staat als enige aandeelhouder volgens de Rekenkamer nog altijd loopt door deze overname. Daarmee was toen een bedrag was gemoeid van 885 miljoen euro.

PvdA'er Wouter Bos was destijds minister van Financiën, zijn collega op Economische Zaken was Maria van der Hoeven van het CDA.

Dat de Staat en daarmee de Nederlandse belastingbetaler nog altijd risico loopt, illustreert de Rekenkamer met een situatie die zich in 2011 voordeed. De Duitse regering besloot na de kernramp in dat jaar in het Japanse Fukushima versneld en op grote schaal over te gaan op windenergie. Dit betekende dat Tennet windmolenparken sneller op het elektriciteitsnet in Duitsland zou moeten aansluiten.

Investeringsopgave

Daardoor steeg de verwachte investeringsopgave van Tennet in Duitsland van 5 miljard euro tot 12 miljard euro tot en met 2022.

Volgens de Rekenkamer liep de Nederlandse Staat toen het risico om als enig aandeelhouder bij te moeten dragen aan de investeringen in Duitsland. Het liep toen goed af omdat Tennet een investeringspartner vond in het Japanse Mitsubishi. Maar, stelt de Rekenkamer, dergelijke risico's blijven bestaan.

De Rekenkamer vindt verder dat het toezicht van Autoriteit Consument & Markt (ACM) op Tennet beter moet. Daarbij gaat het vooral om de vraag of Nederlandse klanten te veel of te weinig voor het elektriciteitstransport betalen. Dat is volgens de Rekenkamer niet duidelijk.

De huidige minister van Economische Zaken Henk Kamp meent dat de Kamer alle essentiële informatie over de aankoop van het Duitse net heeft ontvangen en ook over de daarmee verbonden financiële risico’s.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën weerspreekt dat het risico bestaat dat geld uit de schatkist naar de aankoop van het Duitse net of naar investeringen in Duitsland gaat.