Het aantal leden van landelijke politieke partijen is op 1 januari 2015 gedaald tot 295.326 Nederlanders. Een jaar eerder was dat aantal nog 308.802.

Met 4,4 procent is dat de grootste afname van leden in deze eeuw. Alleen tussen 2000 en 2002 was het ledental lager dan nu.

Dat blijkt uit cijfers die woensdag door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) bekend zijn gemaakt.

Volgens het DNPP is de daling te verklaren door het ontbreken van Tweede Kamerverkiezingen in 2014. Partijen doen het relatief goed zodra Kamerleden worden gekozen, en partijen meer belangstelling krijgen van de media. In de jaren zonder verkiezing zakt het ledental vervolgens weg.

Leden politieke partijen

Henk Krol

Alleen D66 zag het ledental afgelopen jaar groeien, met 6 procent meer leden. De SGP bleef stabiel met tien extra leden.

De overige partijen zagen het ledenbestand dalen, met 50Plus als grootste verliezer met -27,8 procent. Voorman Henk Krol raakte afgelopen jaren in opspraak omdat hij wordt verdacht van fraudes met subsidiegeld en pensioenpremies.