Het kabinet komt niet binnen een week met een reactie op het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over gaswinning in Groningen. 

De oppositie in de Tweede Kamer had daarom gevraagd, maar volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is dat niet mogelijk.

Het kabinet streeft ernaar om eind maart te reageren, heeft Kamp woensdag aan de Kamer geschreven. Oppositiepartijen waren er al bang voor dat het kabinet de kwestie over de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heen wilde tillen.

Ze hadden er daarom dinsdag op aangedrongen sneller duidelijkheid te geven, zodat de Kamer er voor de verkiezingen over had kunnen debatteren.

Risico's 

De onderzoeksraad concludeerde in zijn rapport dat alle bij de gaswinning betrokken instellingen en het ministerie van Economische Zaken de afgelopen decennia vooral oog hadden voor de financiële opbrengsten van de gaswinning en nauwelijks voor de risico's voor de Groningers.

Kamp wijst erop dat het kabinet volgens de wet een half jaar de tijd heeft om te reageren op de aanbevelingen van een rapport van de OVV. Maar het kabinet erkent het belang van het onderzoek en wil daarom ''zo spoedig en zorgvuldig mogelijk'' met een reactie komen.

Omdat het echter over de gaswinning in de afgelopen decennia gaat, vergt dat tijd. Zo moet worden bekeken welke maatregelen de afgelopen tijd al zijn genomen, welke maatregelen mogelijk versneld of aangevuld moeten worden en welke nieuwe acties nodig zijn. ''Dat vraagt goede bestudering en overleg met betrokken partijen'', schrijft Kamp.

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA