De gemeenteraad van Terschelling heeft zich dinsdagavond unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.

De raad nam een gezamenlijke motie van VVD en PvdA aan waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen ''alles in het werk te stellen om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen''.

Het bedrijf Tulip Oil heeft onlangs een winning- en exploratievergunning aangevraagd voor het gasveld Terschelling-Noord. Volgens de gemeenteraad is daardoor op het eiland grote maatschappelijke onrust ontstaan.

''Gaswinning leidt tot onomkeerbare processen in de bodem'', stelt de gemeenteraad, verwijzend naar het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie in Groningen.

Tulip Oil wil in de Noordzee drie tot zes kilometer voor de kust van Terschelling aardgas gaan winnen. Het Waddeneiland heeft een beschermde status.