Huurders zouden moeten profiteren van de verbeterde financiële positie van de woningcorporaties. Dat stelt Tweede Kamerlid Jacques Monasch dinsdag.

De PvdA'er baseert zich op een brief met berekeningen die minister Stef Blok (Wonen) dinsdag op zijn verzoek naar de Kamer heeft gestuurd.

Hieruit komt naar voren dat corporaties er financieel beter voor staan dan werd verwacht, becijfert Monasch. ''Naar nu blijkt, zullen de inkomsten van corporaties de komende jaren ook na aftrek van de verhuurdersheffing met miljarden stijgen.''

Corporaties zouden ''waar mogelijk'' moeten afzien van huurverhogingen of moeten investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en het energieneutraal maken van bestaande woningen, vindt Monasch. Hij wil er een debat over met minister Blok.

Rijker

De Woonbond steunt de oproep aan corporaties. ''Dit bevestigt dat corporaties er warm bij zitten. Corporaties worden steeds rijker en huurders steeds armer. De maat is vol’', zegt Ronald Paping, directeur van de bond.

De belangenorganisatie roept corporaties op "te stoppen met het vragen van huurverhogingen die ver boven inflatie liggen". 

Niet alleen de corporaties, maar ook de politiek moet in actie komen, vindt de Woonbond. De organisatie wil dat het huidige huurbeleid geschrapt wordt. 

"We hebben gezien waar het toe geleid heeft: een huurstijging van bijna 10 procent in twee jaar tijd en steeds meer huurders die financieel in de problemen raken, terwijl corporaties binnenlopen", meent Paping.

Huurverhogingen

De Woonbond is kritisch over de inkomensafhankelijke huurverhogingen voor zittende huurders. Elk jaar bepaalt de regering met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen.

Tussen 2007 en 2012 was die toegestane stijging gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar. Maar vanaf 1 juli 2013 mogen woningcorporaties de huur met meer dan de inflatie verhogen.

De toegestane percentages voor de zomer van 2015 zijn nog niet bekendgemaakt. Uiteindelijk bepalen woningcorporaties zelf of ze de huren maximaal verhogen of niet.