Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt met een overgangsregeling om een negatief bijeffect van de transitievergoeding te corrigeren.

De transitievergoeding vervangt per 1 juli de ontslagvergoeding en wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren.

Werknemers krijgen dan een derde van een bruto maandsalaris per dienstjaar als zij twee jaar aaneengesloten hebben gewerkt. Onlangs bleek er echter een fout in Asschers eigen wet te zijn geslopen.

Na aandringen van de Kamer en onder andere de recreatiesector, waar veel met tijdelijke contracten wordt gewerkt, komt Asscher nu met een overgangsregeling.

Tientallen miljoenen

Door de regels in de nieuwe wet zouden veel meer werknemers onder deze transitieregeling vallen dan waar werkgevers op konden anticiperen. Dat komt door een ruimere definitie van twee jaar aaneengesloten werken.

In de nieuwe regels is de "keten" van contracten namelijk pas doorbroken bij zes maanden uit dienst, bij de oude regels was dit drie maanden. Dat zou volgens de sectoren tientallen miljoenen euro's kosten. 

De vrees, ook in de Tweede Kamer, was dat dus al deze mensen voor 1 juli zouden worden ontslagen om te voorkomen dat werkgevers torenhoge vergoedingen moesten betalen.

Asscher wil nu dat bij de nieuwe regels bij tijdelijke contracten niet verder wordt teruggerekend dan 1 juli 2012. Een uitzondering daarbij zijn de contracten waarbij de oude regels werden gehanteerd, dus bij onderbrekingen van maximaal drie maanden.

Ook hoeven werkgevers straks geen transitievergoeding te betalen bij de garantie dat een werknemer binnen een halfjaar weer aan het werk kan.

Tevreden

De Tweede Kamer toont zich tevreden met de aanpassingen. "Goed dat er een sociale oplossing is gevonden zodat seizoensarbeiders niet aan de kant komen te staan", aldus PvdA-Kamerlid Roos Vermeij.

Steven van Weyenberg (D66): "Verstandig dat deze fout is hersteld, duizenden seizoenswerkers dreigden hun werk te verliezen".

CDA-Kamerlid Pieter Heerma stelt dat de de minister "serieus werk" heeft gemaakt van het aanpakken van "onbedoelde en onwenselijke effecten".

De SP is daarentegen verbolgen over de maatregel van Asscher. "Velen wordt de beloofde ontslagvergoeding door de neus geboord", aldus SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn eveneens tevreden. "Sectoren waar veel met seizoenkrachten wordt gewerkt, zoals toerisme, recreatie, schilders en media, zouden zwaar worden getroffen door de nieuwe regels rond de transitievergoeding", stellen ze.

CNV

Maurice Limmen van vakbond CNV betreurt het dat Asscher het niet aan de sociale partners heeft gelaten om een oplossing voor het probleem te vinden.

"De transitievergoeding bij seizoenarbeid is bij uitstek een probleem waar de cao een maatwerkoplossing kan bieden", stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. "Het zou van lef getuigen als die verantwoordelijkheid weer op de cao-tafel wordt neergelegd."