Het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen zou in 2012 een dubbel salaris hebben ontvangen. Hij werd tegelijkertijd als gedeputeerde en Kamerlid betaald.

Hij kreeg als Kamerlid nog een halve maand salaris van de provincie Limburg, terwijl hij niet meer als gedeputeerde werkte. Dat meldt NRC Handelsblad maandag op basis van eigen onderzoek.

Verheijen kreeg na zijn installatie tot Tweede Kamerlid nog zo'n 4.000 euro salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg.

De VVD-politicus had per 25 september ontslag genomen, maar kreeg doorbetaald tot 12 oktober. Dat was de dag dat Verheijens opvolger is benoemd.

Tegelijkertijd kreeg hij al een inkomen als Kamerlid. Sinds zijn installatie op 20 september 2012 ontving Verheijen een schadeloosstelling van 7.311,56 euro bruto per maand.

Verplichting

De provincie Limburg bevestigt volgens de krant "een en ander". De doorbetaling zou volgens een woordvoerder van de provincie zijn gebaseerd op de Provinciewet.

"Omdat de wet bepaalt dat de gedeputeerde in functie moet blijven totdat in zijn vacature is voorzien, loopt ook de verplichting van de provincie door om zijn salaris te blijven voldoen", zegt de woordvoerder tegen NRC Handelsblad.

De halve maand salaris met de bijhorende onkostenvergoeding heeft Verheijen niet teruggestort in de kas van de provincie Limburg.

Stilgestaan

"Ik heb er toen niet bij stilgestaan om het terug te storten. Daar heeft ook niemand mij op attent gemaakt", stelt het Kamerlid.

"Ik had het kunnen doen. Maar ik heb, terugkijkend, niet het gevoel dat ik door het niet te doen iets fouts gedaan heb."

Soberheid

De krant citeert uit de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. In de richtlijn (pdf) staat dat politici zich moeten realiseren dat "alles wat mag, niet vanzelfsprekend ook hóéft".

"Van politiek ambtsdragers mag een zekere soberheid worden verwacht. Hoe het ook wordt vergoed, het gaat immers steeds om besteding van publieke middelen."

In het document wordt ook benadrukt dat de ambtsdragers een voorbeeldfunctie hebben. "Hoe kan hij of zij in bijvoorbeeld economisch moeilijke tijden, geloofwaardig een beroep op de soberheid van burgers doen als hij of zij daar zelf niet naar handelt?"

Opspraak

Verheijen kwam eerder deze maand in opspraak. In 2011 en 2012 zou de VVD'er voor duizenden euro's aan onterechte declaraties hebben gedaan.

Volgens nrc.nl zou hij in de zestien maanden als gedeputeerde zeker twintig keer een discutabele betaling hebben gedaan. Het gaat naar schatting om een bedrag van 5.000 euro.

In afwachting van een onderzoek door de VVD-integriteitscommissie heeft Verheijen zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild