De Eerste Kamerfractie van de VVD is de enige senaatsfractie die zich nu nog niet wil vastleggen op het standpunt dat de gaswinning in Groningen blijvend moet worden verlaagd.

De Eerste Kamerfractie van de VVD schaart zich achter het besluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de gaswinning wel voor de eerste helft van het jaar te verlagen. 

Het besluit om de gaskraan na dat half jaar al dan niet verder dicht te draaien, moet volgens de VVD-senatoren genomen worden op basis van uitkomsten van nog te verrichten onderzoeken. 

Dat blijkt uit het antwoord van de partijen op vragen uit de stemhulp van NU.nl en onderzoeksbureau Necker, die maandag is gepubliceerd.

"Op basis van nieuw onderzoek naar de relatie tussen gaswinning en de veiligheid in de regio, kan worden besloten of de gaswinning verder omlaag moet", stelt de VVD-senaatsfractie, die wel benadrukt dat de veiligheid van de Groningers voorop moet staan.

Meerderheid wil vermindering

De VVD is daarmee de enige partij die nu niet verder aan de gaskraan wil draaien.

Met de stelling dat de gaswinning in Groningen direct moet worden verlaagd zijn de PvdA, SP, D66, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie het 'helemaal eens'. CDA en GroenLinks zijn het met de stelling 'eens'.

Afbeelding: Positionering partijen Eerste Kamer op de stelling 'Gaswinning Groningen moet direct en blijvend worden verlaagd':

De PVV wilde niet meewerken aan de vragenlijst ten behoeve van de stemwijzer. Wat het standpunt van de senaatsfractie van de partij van Geert Wilders over de Groningse gaskraan is, kon PVV-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen Marjolein Faber niet zeggen. 

Gasonderzoek

Vorige week publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een kritisch rapport over de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. 

De betrokken partijen, onder wie het ministerie van Economische Zaken en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), hadden geen oog voor de veiligheid van de Groningers en keken enkel naar de opbrengsten uit de gasbel.

Verschillende partijen drongen voor de publicatie van het onderzoek al aan op een vermindering van de gaswinning. PvdA-leider Diederik Samsom drong er bij het kabinet op aan de gasproductie ook na juli niet verder op te voeren.

Tweede Kamer

Ondanks deze woorden van Samsom, legde de Tweede Kamerfractie van de PvdA zich neer bij Kamps besluit om in juli te kijken of de gaswinning voor heel 2015 verder moet worden teruggebracht.

Dat betekent dat de gaswinning voor de eerste half jaar naar 16 miljard kuub wordt bijgesteld, maar dat het gasbesluit van een totale winning over 2015 van 39,4 miljard kuub blijft staan.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM© NU.nl/Jerry Vermanen

In juli bepaalt Kamp of de gaswinning voor de tweede helft van het jaar ook naar beneden kan worden bijgesteld. Dat is afhankelijk van het advies dat hij van de SodM zal krijgen. 

De PvdA acht het "ondenkbaar" dat er 39,4 miljard kuub gewonnen zal worden en wil dat er maximaal 35 miljard gewonnen wordt. Dat is volgens Samsom genoeg om aan de binnenlandse gasvraag en gasexportverplichtingen te voldoen. 

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra acht de kans dat er in de tweede helft van 2015 meer gas gewonnen zal worden "heel klein".

Bepaal uw politieke voorkeur met de Stemhulp Provinciale Statenverkiezingen

Bekijk hier een overzicht van het aantal aardschokken in Nederland