De Groningse burgemeester Peter den Oudsten vindt dat de Tweede Kamer moet overwegen om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning.

Dat zegt hij woensdag in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gaswinning.

Tijdens zo'n enquête kan de Tweede Kamer alle betrokken partijen onder ede horen over hoe is omgegaan met de gaswinning en wie welke besluiten heeft genomen.

''Je kunt dan door de achterkamertjes heen breken. Het wordt tijd om schoon schip te maken zodat we weer kunnen bouwen aan het vertrouwen in Groningen'', zegt Den Oudsten.

Schaamteloos

De Groningse burgemeester vindt dat het kapitaal jarenlang boven de veiligheid is gesteld. ''Met overduidelijke signalen is niks gedaan. Groningen is schaamteloos misleid, maar daar is een einde aan gekomen. Veiligheid staat nu wel bovenaan.''

Of het onderzoeksrapport ook gevolgen moet hebben voor de positie van de minister, wil Den Oudsten niet zeggen. ''Daar ga ik niet over. Kamp (minister Economische Zaken, red.) is wel de eerste minister die het probleem bij de horens vat.''

'Enquête onvermijdelijk'

Volgens de SP leent de kwestie zich goed voor een parlementaire enquête. "Als je kijkt naar andere zaken die onderwerp zijn geweest van onderzoek, zoals de Fyra, dan past de Groningse gaswinning zeker in dat rijtje", zegt SP'er Eric Smaling.

De VVD vindt het onverstandig op dit moment te grijpen naar een parlementaire enquête. "Er ligt een uitstekend rapport. De conclusies zijn klip en klaar en die omarmen wij. Het is nu zaak aan de slag te gaan en te leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt", zegt Kamerlid André Bosman.

Ook GroenLinks denkt dat een parlementaire enquête "onvermijdelijk" is. Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt het echter onverstandig daar nu al aan te beginnen, omdat dan de deuren bij de betrokken partijen op slot gaan.

"Het ministerie en de NAM zullen geen enkele informatie meer delen. Dat is nu juist nodig om de problemen van de Groningers aan te pakken. Houd je nu een parlementaire enquête, dan loopt alles vast", aldus Van Tongeren. "We moeten nu aan de slag voor de Groningers, die enquête komt er wel."

Dat vinden ook de VVD en SP. "We moeten nu doorpakken. Over een paar jaar kunnen we terugkijken", aldus Bosman van de VVD. En Sp'er Smaling: "De energie die wij dan steken in het terugkijken mag echter niet ten koste gaan van de aanpak van de problemen waar de Groningers nu mee zitten. Die moeten snel worden opgelost."

Kritisch rapport

Woensdag publiceerde de OVV een kritisch rapport over de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen in de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014.

De raad concludeerde dat de betrokken partijen, onder wie het ministerie van Economische Zaken, de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM, decennialang de veiligheidssitautie van de Groningers hebben genegeerd en enkel oog hebben gehad voor de maximale winning van het Groningse gas.

Reacties op het rapport van de Onderzoeksraad

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA