Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen bevestigt volgens de PvdA dat de gaskraan dit jaar verder moet worden teruggedraaid dan minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft besloten.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos in reactie op het woensdag verschenen rapport, waaruit onder meer blijkt dat de veiligheid van de Groningers decennialang genegeerd is.

"Veel te lang is ontkend dat de aardbevingen niet alleen schade en overlast veroorzaken, maar ook een bedreiging zijn voor de veiligheid. Dit rapport bevestigt voor de PvdA dat verhoging van de gasproductie na 1 juli ondenkbaar is", aldus Vos.

De minister besloot afgelopen week dat er het eerste halfjaar van 2015 niet meer dan 16,5 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. In juli hakt hij de knoop door of de gaswinning verder wordt beperkt. Hij noemt het rapport "gedegen en helder", maar verandert nog niets aan zijn gasbesluit.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM© NU.nl/Jerry Vermanen

Gasgebouw

Volgens Vos moet de club die verantwoordelijk is voor de besluitvorming rond de gaswinning, het zogenoemde gasgebouw (met onder andere het ministerie van Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen en Shell), op de schop.

Vos: "De minister moet op korte termijn werk maken van een herinrichting van het gasgebouw om taken, rollen en verantwoordelijkheden te scheiden en het cruciale aspect veiligheid het leidende principe te laten zijn".

De PvdA wil daarom een hoorzitting in de Tweede Kamer om de "ernstige conclusies" van het rapport te bespreken.

VVD-Kamerlid André Bosman noemt de conclusies van het onderzoek "pijnlijk maar duidelijk". Volgens de VVD'er ligt er een taak bij de politiek om aan de slag te gaan met het rapport. Bosman wijst erop dat Kamp begonnen met het vergroten van de veiligheid van de Groningers en het aardbevingsbestendig maken van de woningen.

Debat

GroenLinks, SP, ChristenUnie en CDA willen zo snel mogelijk een debat met minister Kamp. Volgens Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) toont het rapport het "failliet" van het gasgebouw aan.

"Het Rijk liep blind achter de miljarden aan, de NAM was doof voor lastige feiten over aardbevingen en bodemdaling en de toezichthouder hield vooral z'n mond. Dit zijn heel ernstige vaststellingen, waarover de minister van Economische Zaken verantwoording moet afleggen", aldus GroenLinks.

SP'er Eric Smaling noemt het rapport "letterlijk 'schokkend'". Volgens Smaling zijn de conclusies over het "'gesloten bastion' van bedrijven, kennisinstellingen, toezichthouder en het eigen ministerie vernietigend" en die kunnen wat de SP niet zonder gevolgen blijven.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber toont het rapport "het gelijk van de Groningers" aan. "De bewoners zijn jarenlang genegeerd."

Het CDA wil dat het kabinet zo snel mogelijk ingrijpt en de gaswinning verder terugschroeft en met een beter controlesysteem komt.

Ook de PVV wil dat er wordt ingegrepen in het gasgebouw. De onafhankelijke toezichthouder, die nu nog onder het minister van Economische Zaken valt, moet geheel onafhankelijk worden en weg bij het ministerie.

D66 wil dat de provincie Groningen onderdeel gaat uitmaken van het gasgebouw. "Daarmee wordt de veiligheid van Groningers meegewogen in alle besluiten over de gaswinning in Groningen", aldus D66.

Vertrouwen

William Moorlag, gedeputeerde in de provincie Groningen voor de PvdA, ziet in het rapport "een breekijzer om het bolwerk van het Staatstoezicht op de Mijnen met de NAM en het ministerie open te breken".

Hij noemt het een "grof schandaal" dat de veiligheid van de Groningers is genegeerd en zelfs in 2013 nog een recordhoeveelheid gas uit de bodem is gehaald. Zelfs als de gaskraan dit jaar verder wordt dichtgedraaid, blijft het rapport "een bittere pil" voor de Groningers.

Volgens Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging bevestigt het rapport "wat wij in Groningen al jaren gevoeld hebben". 

"Groningers liepen jarenlang tegen een muur van onbegrip aan en werden voor gek verklaard. Eindelijk is er de bevestiging van wat wij al wisten: onze veiligheid speelde geen enkele rol en dat is schandalig", stelt Kleijer. 

"De Onderzoeksraad vindt dat de relatie tussen de bij gaswinning betrokken partijen en de Groningers moet worden hersteld, maar ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Garandeer eerst onze veiligheid maar eens, pas dan kan er gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen."

NAM

Directeur van de NAM Gerald Schotman zegt begrip te hebben voor de gevoelens van ongerustheid en onveiligheid, maar wil nu vooruit kijken.

"Natuurlijk kun je je bij het verschijnen van een rapport als dit afvragen of je destijds dingen anders had kunnen doen met de kennis van nu. Dat blijft lastig, maar nu kijken we vooruit."

Schotman wil de komende tijd de communicatie naar de Groningers verbeteren.

Toezichthouder SodM is blij dat de Onderzoeksraad de nadruk heeft gelegd op de veiligheid van de Groningers. Staatstoezicht ziet dat als een erkenning van zijn inspanningen om de veiligheidssituatie op de kaart te zetten.

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA