De effectiviteit van missies van de Verenigde Naties moet worden verbeterd.. Daar pleitte minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) dinsdag voor tijdens een conferentie in Amsterdam.

Conflicten zijn niet meer zo eenduidig als vroeger, aldus Koenders.

Traditionele oorlogsvoering vermengt zich met guerrilla- en cyberoorlog zoals bij het conflict in het oosten van Oekraïne. Daarbij worden groepen gemarginaliseerd of wordt extreem geweld gebruikt.

Hij wil dat de effectiviteit van missies van de Verenigde Naties wordt verbeterd. Ze moeten zich ''aan de eisen van onze tijd aanpassen.'' Het is daarbij volgens hem van groot belang dat de VN als één organisatie gaat werken.

Vrouwen

Verder moet er meer oog komen voor het beschermen van burgers. Leiders van VN-missies moeten hier ''volledig verantwoordelijk'' voor worden en ook ''rekenschap verschuldigd'' zijn voor hoe goed ze die taak uitvoeren.

Koenders vindt verder dat vrouwen eindelijk een grotere rol moeten krijgen in vredesmissies en vredesprocessen. Vijftien jaar geleden nam de VN hierover al resolutie 1325 aan, maar die moet volgens hem nu ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Te vaak blijven vrouwen steken in ''seminars en conferenties'' en waren ze in het veld nergens te bekennen.

Succesverhalen

De sociaaldemocratische bewindsman, die eerder leiding gaf aan VN-missies in Mali en Ivoorkust, benadrukte dat vredesmissies rendement opleveren. ''Het zijn vaak onbekende succesverhalen.''

Europese landen moeten meer bijdragen aan VN-vredesoperaties, aldus Koenders. ''Ik denk dat Europa weer terugkeert naar vredesoperaties.'' De afgelopen jaren hebben Europese landen vooral bijgedragen aan missies van de EU en NAVO.