Het Nederlandse zorgstelsel is wel solidair. Iedereen krijgt dezelfde zorg, en voor lagere inkomens is er een zorgtoeslag. Dat schrijft Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zaterdag in een opiniestuk in NRC.

Schippers reageert met haar stuk op kritiek van PvdA-senator Marijke Linthorst, één van de drie PvdA-senatoren die in december tegen haar plannen stemden om de vrije artsenkeuze te beperken.

Volgens Linthorst is ''in het huidige zorgstelsel de solidariteitsgedachte ver te zoeken''. Dat geldt volgens haar ook voor de aangepaste voorstellen van Schippers. Daarin wordt niet meer de vrije artsenkeuze beperkt, maar kunnen verzekeraars patiënten korting geven als ze met geselecteerde zorgverleners in zee gaan.

Schippers onderstreept in haar opiniestuk dat het Nederlandse stelsel internationaal hoog in aanzien staat. Dat komt volgens haar doordat er sprake is van een publiek-privaat stelsel.

''Hierin waarborgt de overheid met strenge regels de solidariteit en toegankelijkheid, terwijl concurrentie de zorgverzekeraars aanzet om goede zorg in te kopen voor een redelijke prijs.''

In landen waar de overheid het hele zorgstelsel regelt, zoals het Verenigd Koninkrijk, bestaat ''oppervlakkig gezien volledige vrije artsenkeuze. Maar langer dan vier uur wachten op spoedeisende hulp is heel gewoon'', aldus Schippers.