Jos van Rey heeft in het voorjaar van 2012 een goedkope autoverzekering geregeld voor partijgenoot Jan Franssen. 

Dat blijkt uit documenten in het corruptieonderzoek naar de Roermondse oud-wethouder die NRC Handelsblad in bezit heeft.

Franssen was in mei 2012 commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Om af te zijn van de discussie met Provinciale Staten over het gebruik van zijn dienstauto met chauffeur voor zijn nevenfuncties, kocht hij zelf een auto.

Franssen vroeg Van Rey een autopolis te regelen met maximale korting. Van Rey was tot 2001 namelijk eigenaar van Meeùs Assurantiën en daarna adviseur.

Maximale korting

In een mail aan het verzekeringskantoor schreef Van Rey volgens NRC: ''Nu vroeg Jan aan mij of Meeùs de auto wil verzekeren met de maximale korting zoals hij die in het verleden ook had. Ik weet dat Vincent Jan ook even nodig heeft, dus zijn er argumenten om hieraan tegemoet te komen.''

Met Vincent wordt Vincent Zwijnenberg bedoeld. Hij was namens de VVD parttimewethouder in Roermond en daarnaast directeur van de Roermondse vestiging van Meeùs. In welke zaak Zwijnenberg de steun van Franssen nodig had, blijkt niet uit de e-mails.

Reactie Franssen

Franssen zegt in de krant niets te weten van de koppeling die Van Rey legt tussen de korting en een belang van Zwijnenberg. Wel zegt hij dat er sprake was van een verzoek tot korting van zijn kant. ''Ik sta hier helemaal buiten. Ik heb alleen om de korting gevraagd bij Jos. Hij is al sinds de jaren tachtig mijn verzekeringsadviseur. Die e-mail ken ik niet.''