PvdA legt zich neer bij gaswinningsbesluit Kamp

De PvdA schaart zich alsnog achter het nieuwe gasbesluit van Minister Henk Kamp (Economische Zaken) om pas 1 juli een definitief besluit te nemen over de verlaging van de gaswinning in Groningen.

PvdA-Kamerlid Jan Vos diende donderdagavond samen met de VVD een motie in waarin hij Kamp vraagt vanaf 1 juli de winning naar een zo laag mogelijk niveau terug te schroeven. 

Hij verlangt echter geen besluit vóór 1 juli, zoals de oppositie wil, omdat hij het kabinet oproept de gaswinning voor de tweede helft van het jaar naar het laagst mogelijke niveau te reduceren. Hij acht het "ondenkbaar" dat er over het hele jaar meer dan 35 miljard kuub gas zal worden gewonnen.

Vos betreurde het dat de andere partijen zich niet achter zijn motie, die medeondertekend is door de VVD, wilden scharen. Hij betichtte de oppositie ervan 'Haagse spelletjes te spelen" . 

Volgens de oppositiepartijen houdt de coalitiemotie de optie open om alsnog 39,4 miljard kuub gas te winnen in 2015 en juist daar zitten de Groningers niet op te wachten. Zij willen duidelijkheid over hun veiligheid en daar hoort een verlaagd gaswinningsplafond voor over het hele jaar bij.

Even leek het erop dat de PvdA een nieuwe motie van de oppositie die het productieplafond voor het hele jaar zou verlagen te willen steunen. Het debat werd daarom een half uur geschorst. De indiening van de nieuwe motie bleef uiteindelijk achterwege.

Geen bezuinigingen na beslissing gaswinning:

Adviezen

De PvdA riep de minister eerder in het debat nog op de gasproductie "met onmiddellijke ingang naar een zo laag mogelijk niveau" terug te brengen, namelijk 35 miljard kuub. Kamp voelde daar echter niets voor. "Ik ben niet van plan in het wilde weg te besluiten", zei Kamp. 

Kamp zei die conclusie pas te kunnen trekken op basis van adviezen. Om nu al het plafond te verlagen, zou niet horen bij "de zorgvuldigheid die van een bewindspersoon mag worden verwacht", aldus de minister.

"Ik ga daar onderzoek naar doen en daar een besluit over nemen. De PvdA heeft gezegd dat zij al denken te weten wat daar uit gaat komen en hebben een standpunt ingenomen. Ik zelf wacht met het hebben van een mening", zei hij na afloop van het debat.

Wel zei Kamp dat hij niet uitsluit dat het productieplafond in juli zal worden verlaagd naar het niveau van de leveringszekerheid (binnenlandse vraag en gasexportverplichtingen). 

Gasbesluit

Maandag maakte minister Kamp bekend de gaswinning in Groningen voor het eerste half jaar van 2015 terug te schroeven naar 16,5 miljard kuub. Het gasbesluit van het totaal voor 2015 van 39,4 miljard kuub bleef echter staan, tot grote irritatie van vrijwel de hele oppositie.

Ook Vos verweet Kamp tijdens het debat niet daadkrachtig te hebben opgetreden bij de aanpak van de veiligheidsproblemen die gepaard gaan met de gaswinning in Groningen.

"Het is genoeg geweest. Het was te weinig, duurde te lang. De ernst van de problemen is onderschat. Er is te weinig daadkrachtig ingegrepen. Het kabinet bleef tot het laatste moment op de gekozen koers", klonk het harde verwijt van de PvdA. "Was het nodig zo lang vol te houden? Dit heeft te lang geduurd."

Groningers verstoren debat

Het Kamerdebat werd bijgewoond door een flink aantal Groningers. Zij zongen voor aanvang het Gronings volkslied en maakten tijdens de beraadslagingen af en toe lawaai.

Enkele actievoerders die een spandoek ophingen, werden verwijderd.

Hoewel Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg had gewaarschuwd de publieke tribune te ontruimen als de vergadering nogmaals werd verstoord, maar zag het lawaai dat daarna enkele malen van de tribune klonk door de vingers.

Bekijk hier hoe de Groningers het volkslied zingen.

Achtergrond: Zal bestuurder Kamp zwichten voor politieke druk?

Achtergrond: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Tip de redactie