Volgens premier Mark Rutte staan met de dreiging van jihadisme "onze vrijheid en democratie op het spel". Hij zei dat woensdag tijdens een debat over de capaciteit van de veiligheidsdiensten.

"Die verworvenheden kunnen we niet onder druk laten zetten door terreur", aldus Rutte.

"Veiligheid is een basisbehoefte en een kerntaak van de overheid en dat verplicht ons om te kijken of de genomen maatregelen voldoende zijn. Dat is een permanent proces."

Bij de oppositie klonk felle kritiek op de redenering van het kabinet dat er nu geen extra middelen nodig zijn om de veiligheidsketen te versterken.

D66-leider Alexander Pechtold wees erop dat er onlangs nog een jihadist in staat was geweest om uit te reizen naar Syrië. Ook kwam de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen met een brandbrief om hulp te vragen bij de opvang van jihadisten.

"Ik lees dat alle beschikbare middelen in de gehele veiligheidsketen aangewend worden. Dan denk ik: Met slechts één extra uitreiziger hebben we dus weer een capaciteitsprobleem?", aldus Pechtold.

Analyse

Het kabinet maakte vorige week bekend, gezien het langdurige karakter van het dreigingsbeeld, een analyse te laten uitvoeren van de capaciteit en prioriteiten van diensten als het Openbaar Ministerie, de inlichtingendiensten, de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Veel partijen concluderen dat het kabinet dus helemaal niet zo zeker is dat de capaciteit bij die diensten wel op orde is. Rutte stelde tijdens het debat dat de conclusies van die analyse binnen een paar weken worden verwacht.

Ondanks herhaaldelijke vragen bleef Rutte erbij dat er nu geen extra maatregelen nodig zijn. Diverse partijen drongen aan op een onafhankelijk onderzoek naar de capaciteit van de diensten, maar zowel Rutte als minister Ivo Opstelten stelden hier niks voor te voelen.

Ook eist een groot deel van de oppositie dat de diensten nu al genoeg financiële middelen krijgen om te kunnen anticiperen op een toenemend aantal terugkerende Jihadgangers.

Wel honoreerde Rutte op verzoek van CDA-leider Sybrand Buma een hoorzitting in de Tweede Kamer met betrokkenen in de veiligheidsketen, maar nadat de analyse naar de Kamer is gestuurd.

Extra beveiligen

Veel partijen vroegen zich bovendien af waar de capaciteit vandaan komt om bijvoorbeeld gebouwen extra te beveiligen of de capaciteit van de inlichtingendiensten aan te vullen.

Volgens Rutte worden er altijd afwegingen gemaakt bij de prioritering. Hij wil niet zeggen wat de gevolgen elders zijn van bijvoorbeeld de inzet van marechaussees rond de Tweede Kamer.

Druk op kabinet om investeringen in veiligheid neemt toe