Het geld voor de omstreden nieuwe moskee in Gouda komt maar voor een heel klein deel uit het buitenland. Dat blijkt uit een brief van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer.

De komst van de moskee, een van de grootste van Nederland, is omstreden. Tegenstanders en sommige politieke partijen vrezen dat de moskee voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door extremistische moslimkringen. Veel buurtbewoners zijn ook bang voor overlast.

De gemeente Gouda heeft de financiering laten onderzoeken en daaruit blijkt dat het geld voor 0,05 procent uit het buitenland komt. Het komt uit twee andere Europese landen, dus niet uit het Midden-Oosten.

Burgemeester en wethouders in Gouda vinden dat de moskee er kan komen. De gemeenteraad moet dit voorjaar nog beslissen.