De taken van de politie moeten zich concentreren op de veiligheid van Nederland. De dierenpolitie kan daarom mogelijk worden afgeschaft, vindt de VVD.

De Kamer debatteert woensdag met het kabinet over de capaciteit en de taken van de veiligheidsketen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de inlichtingendiensten.

Veel partijen willen extra geld investeren, maar de VVD oppert dat bij de politie kritischer kan worden gekeken naar de taken van de politie.

"Een heleboel taken waar de politie verantwoordelijk voor is, hebben niet direct met veiligheid te maken en zouden door andere instanties kunnen worden overgenomen", aldus VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. 

"De minister moet die inventarisatie gaan maken. Kijken wat eraf kan zodat er meer ruimte komt voor de kerntaak: openbare orde en veiligheid."

De dierenpolitie werd in het eerste kabinet-Rutte ingesteld op verzoek van gedoogpartner PVV. Het idee was dat er vijfhonderd agenten op zouden worden gezet, later werd dit bijgesteld zodat zo'n 160 agenten een speciale focus op dieren zouden krijgen.

Kakdametje

Dion Graus laat in een reactie weten dat Tellegen geen idee heeft waar ze het over heeft. "Dat Haagse kakdametje heeft duidelijk nog nooit de geur van een mishandeld overleden paard geroken en die komt even zeggen dat de dierenpolitie kan worden afgeschaft", aldus de voorvechter van de dierenpolitie.

Volgens hem worden via meldingen van dierenmishandelingen vaak enorme "bijvangsten" gedaan, zoals huiselijk geweld, gestolen goederen en criminele activiteiten. 

Hij stelt dat wat hem betreft er 500 fulltimers moeten worden ingezet om dierenmishandeling te bestrijden. 

Tijdens het debat stelde Tellegen dat ze de bestrijding van dierenmishandeling belangrijk vindt, maar dat daar niet per se een eigen divisie voor hoeft te bestaan. "We moeten kijken hoe we zaken slimmer kunnen organisaren", aldus de VVD-politica. 

Vorige week bleek al dat de dierenpolitie in zwaar weer verkeert, door reorganisaties en bezuinigingen.

Verwarde personen

De VVD oppert dat de politie verder onder andere kan stoppen met het wegslepen van fietswrakken en het zorg dragen voor verwarde personen.

D66 maakt gehakt van het voorstel van Tellegen. "Het is makkelijk om te zeggen dat de politie bepaalde taken niet meer doet, maar wie doet ze dan wel?", aldus Kamerlid Magda Berndsen.

"De politie is er ook in het kader van zorg voor hen die hulp behoeven. Moet de politie dan tegen burgers die bij overlast bellen zeggen: dat doen we niet?" Bovendien zijn volgens Berndsen al veel taken van de politie naar de gemeenten gegaan. 

"In sommige gevallen is dat zo", stelt Tellegen. "Waar het om gaat is dat het kabinet een analyse aankondigt van de hele veiligheidsketen. Daarbij is het voor de politie van belang dat zij zich concentreert op de primaire taak, namelijk de veiligheid van Nederland."

Brief

Woensdagochtend debatteerde de Kamer met minister Ivo Opstelten (Justitie) over de politie. Opstelten stelde in mei met een brief te komen over de herijking van de politietaken.

Na de zomer komt hij, na een gesprek met minister Edith Schippers (Volksgezondheid), terug op de vraag hoe de politie moet omgaan met verwarde personen.

Later op de dag volgt het debat over de capaciteit van de veiligheidsdiensten. Daar zullen ook fractievoorzitters aanwezig zijn.