Diverse oppositiepartijen eisen dat het kabinet toegeeft dat extra investeringen in de veiligheidsketen nodig zijn om Nederland te beschermen tegen de gevaren van buiten.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de capaciteit van de inlichtingendiensten, de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De coalitiepartijen houden vooralsnog vol dat extra investeringen nu niet nodig zijn. Onlangs stelde premier Mark Rutte dat de diensten met de huidige capaciteit in staat zijn te doen wat redelijkerwijs nodig is bij de aanpak van terroristische dreiging.

Als een uitbreiding van de capaciteit nodig is zal de financiering daarbij geen belemmering zijn, stelde hij ook. 

Vorige week schreef het kabinet echter aan de Kamer dat de diverse diensten een analyse maken om te bezien of, gezien het langdurige karakter van het huidige dreigingsbeeld, extra capaciteit nodig is.

Oplossingen

Diverse oppositiepartijen zien dat als een stapje in de goede richting, maar nemen daar geen genoegen mee. "Ik wil van het kabinet horen dat zij zeggen dat de diensten worden uitgebreid", aldus Sybrand Buma (CDA). 

"De premier heeft gezegd alsnog te onderzoeken of er een capaciteitsprobleem is bij de inlichtingendiensten, terwijl we links en rechts zien dat de diensten het niet meer aankunnen. Dat kan niet zo blijven. Dit debat gaat niet over meer onderzoek, maar over oplossingen."

Alexander Pechtold (D66): "Schoorvoetend geeft het kabinet inmiddels toe dat er mogelijk toch extra geld nodig is. Het is voor een VVD-minister (Ivo Opstelten, Justitie, red.) die al 4,5 jaar tamboereert op veiligheid natuurlijk ook moeilijk om toe te geven dat extra investeringen in veiligheid toch nodig zijn."

De D66'er wil van het kabinet duidelijkheid waar de extra agenten en marechaussees, die nu worden ingezet om gebedshuizen en andere gebouwen te beschermen, vandaan komen.

"Het kabinet heeft het over herprioritering, maar ik heb geen idee waar dan capaciteit wordt weggehaald. Terwijl ik al van burgemeesters hoor dat de positie van de wijkagent onder druk staat", aldus Pechtold.

Oester

Zijn ChristenUnie-collega Arie Slob heeft weinig fiducie in het debat. "Heel langzaam opent de oester zich, maar ik denk niet dat we met dit debat erg veel gaan opschieten."

Zijn woorden worden ondersteund door VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Hij herhaalt de woorden van het kabinet dat er op dit moment voldoende capaciteit is, maar dat onderzoek wordt gedaan naar de toekomst.

Volgens Slob heeft de eerder aangekondigde bezuiniging op de inlichtingendiensten het effect gehad dat veel mensen vertrokken. En aangezien het opleiden van deze mensen tijd kost wil hij nu al actie van het kabinet om op tijd op sterkte te zijn.

Volgens hem moet over de hele politie- en justitieketen de capaciteit worden vergroot. Met name de Syriëgangers die terugkeren vormen volgens hem een groot gevaar.

Volgens het kabinet zijn "circa 180 Nederlanders uitgereisd naar jihadistische strijdgebieden, van wie 25 zijn omgekomen". Van de uitgereisde Nederlanders zijn er 35 teruggekeerd en nog circa 120 verblijven in Syrië en Irak.

Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft extra investeren in de veiligheidsdiensten geen zin als de grenzen "een gatenkaas" zijn. "En wie wil gaan, laat ze gaan. Liefst met hun familie", aldus Wilders. Hij noemt het kabinet "incompetent met betrekking tot terreurbestrijding".