De politie heeft besloten om de lopende aanbesteding voor portofoons te stoppen en te herzien. Dat heeft Dick Heerschop van de korpsleiding gezegd.

''De in de aanbesteding gemaakte keuzes en gestelde eisen blijken onvoldoende onderbouwd'', legt Heerschop uit.

Bovendien zijn tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop de beheer- en onderhoudskosten in de aanbesteding zijn opgenomen.

Dit levert ongeveer zeven tot acht maanden vertraging op voordat politiemensen hun nieuwe portofoons krijgen. Kapotte exemplaren worden vervangen door reserveportofoons. Als die niet meer beschikbaar zijn, worden ze tijdelijk vervangen door andere.

Hoge eisen

''We stellen hoge eisen aan de nieuwe portofoons, die voor iedereen bij de politie hetzelfde moeten zijn. Het is een levenslijn voor onze mensen, net als bijvoorbeeld het dienstwapen. De portofoon moet het altijd doen'', benadrukt Heerschop.

''Dat is van groot belang voor de veiligheid van onze mensen en dus ook voor de mensen in de samenleving. Voor ons staan veiligheid en kwaliteit dus voorop.''

De huidige communicatie-apparatuur is aan vervanging toe. Het gaat naar schatting om ruim 50.000 exemplaren. ''We geven gemiddeld ongeveer 8 tot 10 miljoen euro per jaar uit aan dit soort verbindingen'', vertelt Heerschop. ''Wij moeten nu in de nieuwe procedure beter onderbouwen waarom onze hoge eisen noodzakelijk zijn''.

Betrouwbaarheid

De korpsleiding betreurt de vertraging. "De betrouwbaarheid is absoluut een vereiste. Zeker in een tijd dat de veiligheid van politieagenten zo'n belangrijk thema vormt. Met de grootst mogelijke spoed passen wij daarom de aanbesteding aan", zo stelt Heerschop.

De inkoop van spullen bij de politie is sinds enige tijd omstreden. De aanbesteding voor politieauto’s heeft inmiddels tot het buiten functie stellen van enkele inkopers en een strafrechtelijk onderzoek geleid, omdat er mogelijk corruptie in het spel is.

Ook is er een intern onderzoek ingesteld, waarbij de ''onderste steen boven moet komen'', zei korpschef Gerard Bouman eerder. Volgens Heerschop is bij de aanbesteding van portofoons echter niets gebleken van integriteitsschendingen.