Van de vijf Kamerleden die op uitnodiging van scholierenorganisatie LAKS een minirekentoets maakten, scoorde niemand een voldoende. 

Eindexamenleerlingen moeten voortaan een rekentoets maken en vanaf komend schooljaar geldt voor veel examenleerlingen dat ze geen diploma krijgen als de toets onvoldoende is. Ondanks veel tegenstand is een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van de toets. 

De scholieren van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gaven zes opgaven van de rekentoets op havo/vwo-niveau aan de Kamerleden Karin Strauss (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Jasper van Dijk (SP). 

Er bestaat vanuit het veld en de oppositie in de Tweede Kamer veel weerstand tegen de rekentoets, die nu wel al afgenomen wordt maar nog niet meetelt voor het diploma. Koepelorganisatie VO-raad vindt dat rekenen hiermee een ''onevenredig groot gewicht krijgt in de in- en doorstroomkansen van leerlingen.

Vervolgopleidingen hadden echter juist geklaagd over het lage rekenniveau van veel scholieren als ze van de middelbare school af komen.

De toets wordt komend schooljaar verplicht voor alle leerlingen op de hoogste niveaus van het vmbo, de havo, het vwo en mbo niveau 4 om het diploma te halen. Het schooljaar daarna volgt de rest. De rekentoets wordt in het examenjaar of het jaar daarvoor afgenomen.