Tot aan juli van dit jaar mag er maximaal 16,5 miljard kuub gas uit de Groningse gasvelden worden gewonnen.

Dat maakte minister Henk Kamp (Economische Zaken) maandagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Na de zomer kan na nieuw onderzoek worden beslist of de gaskraan nog verder dicht moet of dat het in december genomen besluit om in 2015 niet meer dan 39,4 miljard kuub gas te winnen, overeind blijft. 

Door het instellen van het maximum voor de eerste helft van het jaar zal de productie in die periode iets afnemen. Met het in stand houden van het totaal voor 2015 hoeft Kamp zich vooralsnog geen zorgen te maken over een gat in de begroting. 

Commissaris van de Koning Max van den Berg zei tijdens de persconferentie dat hij zich niet kon voorstellen dat de productie na de zomer weer wordt opgeschroefd. 

Nieuw besluit

Hoeveel er in het tweede helft van het jaar uit de grond mag worden gepompt, hangt af van het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

"De inwoners van Groningen hebben recht op een veilige en leefbare woonomgeving. Rijk, provincie en gemeenten slaan de handen ineen om de problemen die er in Groningen zijn aan te pakken", zei de minister tijdens de persconferentie.

Onderzoek

Kamp voegde toe te willen onderzoeken of het mogelijk is terug te gaan naar een jaarlijkse productie van 30 miljard kuub. Volgens hem is 35 miljard nodig voor leveringszekerheid bij koude winters, maar voor warmere jaren is minder gas nodig. Gemiddeld zou 30 miljard nodig zijn.

"De vraag is of het veiliger is om een stabiel hoger niveau te hebben of een lager fluctuerend niveau. Daar is veel onderzoek voor nodig.", aldus de minister. Hij wil hier voor 1 januari 2016 een besluit over nemen.

Video: Kamp tijdens de persconferentie

Extra maatregelen

Kamp presenteerde daarnaast extra maatregelen om de "veiligheid en leefbaarheid" in Groningen te vergroten. Zo komt vijftig miljoen euro beschikbaar om gebouwen in Groningen te versterken. Ook kunnen de Groningers straks "eenvoudiger aanspraak maken op ruimere compensatiemaatregelen".

Met bestuurders uit Groningen (provincie en gemeenten) heeft Kamp afgesproken dat een nieuw fonds huizenbezitters gaat helpen met achterstallig onderhoud. Een nationaal coördinator zal de operatie overzien waarbij verschillende ministeries en lokale overheden betrokken zullen zijn.

Garanderen

Veel politieke partijen in Den Haag hebben zich de afgelopen weken achter de Groningers geschaard. Zij willen dat er maximaal 30 miljard kuub uit de Groningse gasvelden wordt gewonnen. Dat is voldoende om aan de binnenlandse vraag en exportverplichtingen te voldoen.

PvdA-Kamerlid Jan Vos is 'blij dat het kabinet heeft geluisterd naar de bezwaren van PvdA', zegt hij tegen NU.nl. "Alle besluiten moeten erop gericht zijn om de veiligheid van de Groningers te garanderen."

Een verdere reductie van de gaswinning is volgens Vos niet verstandig. "We hebben ook te maken met leveringszekerheid van de Nederlandse huishouden. Als we met een nog verdere reductie te maken krijgen met een koude winter, moeten we extra gas oppompen wat kan leiden tot meer bevingen", aldus de PvdA' er.

Verkiezingsoplossing

Volgens SP-Kamerlid Eric Smaling steken Kamp en de coalitiepartijen VVD en de PvdA met het maandag genomen besluit "een middelvinger op naar de Groningers".

"Heel Groningen weet dat deze oplossing een verkiezingsoplossing is. Er worden veel getallen genoemd, maar het totaal kan gewoon nog op bijna 40 miljard kuub uitkomen. Dit is geen oplossing voor Groningen, maar een politiek spelletje tussen twee partijen", aldus de SP'er.

Ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber laat weten dat Kamp nu de Groningers alsnog in onzekerheid houdt. D66 wil eveneens de productie permanent verlagen.

PVV

PVV-Kamerlid Reinette Klever zegt in een reactie: "Het nieuwe gasbesluit is een slappe verkiezingsstunt. Hij denkt zeker dat Groningers uit een ei komen, er is geen enkele garantie dat er dit jaar niet alsnog 39,4 miljard kuub gas gewonnen wordt. Veiligheid moet boven geld gaan."

En Dick Kleijer, secretaris van de Groninger Bodem Beweging (GBB): "De minister neemt een stapje, maar het is een te kleine stap. We zijn blij dat hij erkent dat de gaswinning de oorzaak van de problemen is, maar de gaskraan moet substantieel verder dicht."

Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, noemt het "een mooie eerste stap". "Maar we willen natuurlijk naar een plan voor op langere termijn. Ik vind ook dat de gaswinning na 1 juli gereduceerd moet blijven. Het is belangrijk dat de economie van de stad Groningen geen schade oploopt. We hebben lang gesproken over een pakket van 50 miljoen euro voor het bevingsbestendig bouwen in de stad. Dat is op korte termijn nodig omdat we meer kosten moeten maken."

VVD

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman is blij met het besluit van het kabinet om de gaswinning te verminderen: "Het aardbevingsbestendig maken van huizen en een veilige leefomgeving creëren is de hoogste prioriteit."

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.

Dit moet u weten over de Groningse gaswinning | Dossier gaswinning