Bedrijven met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. 

Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo'n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op haar website de regels aan te passen.

Ook in de Tweede Kamer bestaat ongerustheid. Volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder is er sprake van een ''onbedoeld effect'' van de wet en moet er een oplossing komen. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vreest dat seizoenswerkers de dupe worden van de nieuwe regels.

CDA

En Pieter Heerma (CDA): ''Het kan toch niet de bedoeling zijn dat als gevolg hiervan heel veel seizoenwerkers in de land- en tuinbouw en horeca straks hun baan verliezen. Dan eindigt de suggestie van een vast contract in de realiteit van een zeker ontslag.''

De kritiek op de nieuwe ontslagvergoeding spitst zich toe op de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt.

Tot dusver hielden ondernemers een periode van drie maanden aan tussen twee contracten. Daardoor was volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoefde er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Maar volgens het nieuwe regime is er een onderbreking van zes maanden nodig.

Debat

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Asscher over de nieuwe ontslagvergoeding, straks transitievergoeding geheten.

Volgens de minister is de nieuwe regeling ''juist ook bedoeld om de grote verschillen tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen.'' Hij wijst erop dat de maatregel met vakbonden en werkgevers is afgesproken in het sociaal akkoord.

''Als tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015 niet zouden meetellen, duurt het verschil tussen vast en flex voort'', zegt de minister in een reactie. ''Een flexwerker zou dan geen recht hebben op een transitievergoeding, waar een vaste werknemer dat recht wel heeft.''