Het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat, is vorig schooljaar met 1.970 afgenomen. 

Een jaar eerder daalde het aantal jongeren dat in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voortijdig van school ging nog met 8.300.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft maandag de nieuwste cijfers over de voortijdige schoolverlaters bekendgemaakt. In totaal zijn dat er nu 25.970. Dat is 1,9 procent van alle leerlingen, tegenover 2,1 procent een jaar eerder.

De bedoeling is dat het aantal schoolverlaters in 2016 is teruggedrongen tot hoogstens 25.000. Begin deze eeuw gingen nog zo'n 71.000 scholieren van school zonder een diploma dat voldoende kansen biedt op werk.

Meetmethode

Het aantal schoolverlaters nam vorig jaar minder snel af dan een jaar eerder, maar ligt wel in lijn met de aantallen van eerdere jaren. De grote daling van het schooljaar 2012-2013 was onder meer toe te schrijven aan een aangescherpte meetmethode, waardoor een beter zicht ontstond op de problematiek.

Bussemaker wil dat scholen en gemeenten meer doen om jongeren die met meerdere problemen kampen hun school af te laten maken. Scholen die werk maken van beter onderwijs, worden daarvoor financieel beloond.