Drie maanden hadden de onafhankelijke Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk nodig om na hun vertrek bij de PvdA in november vorig jaar, te werken aan de oprichting van hun nieuwe politieke partij.

Maandagmiddag presenteren zij hun nieuwe politieke beweging, zoals ze het zelf noemen. NU.nl sprak met de twee Kamerleden.

Zit Nederland te wachten op weer een nieuwe politieke partij?

Kuzu: "Na de aanslagen van 11 september is er een disbalans ontstaan in Nederland. Steeds meer gevestigde politieke partijen hebben, als het gaat om het thema integratie, hun toon verrechtst en verruwd."

Over welke partijen hebben jullie het dan?

Kuzu: "Wij zien de laatste tijd dat partijen als de PvdA, CDA en VVD de laatste jaren steeds meer vanuit het frame van Geert Wilders zijn gaan denken."

Öztürk: "Zij denken de problemen op te lossen door radicaliserende jongeren iedere week bij de politie te laten tekenen; agenten mitrailleurs geven; het leger de straat op sturen of een gedachtepolitie in het leven roepen. Meer hebben ze niet, meer durven ze ook niet. Ze zijn bang dat hun kiezers weglopen naar Wilders."

"Wij zeggen: ho, ho, repressieve maatregelen hebben misschien effect op korte termijn. Wil je het probleem bij de wortel aanpakken, dan moet je het over de voedingsbodem hebben. En die voedingsbodem zit hem in uitzichtloosheid, discriminatie op de arbeidsmarkt en het gevoel dat je niet meetelt in de samenleving."

Partijen als de SP en D66 zeggen dat toch ook al een tijdje?

Kuzu: "Het klopt dat er partijen zijn die op dit thema dichterbij ons staan, maar de meerderheid lonkt naar kortetermijndenken." 

Ontkennen jullie dat er problemen zijn met de integratie van groepen allochtonen in de samenleving? Is de kritiek op de multiculturele samenleving onjuist? 

Öztürk: "De kritiek is doorgeschoten."

Kuzu: "Diversiteit wordt in Nederland wat ons betreft onterecht geproblematiseerd."

Maar we hebben toch een oververtegenwoordiging van groepen allochtonen in de criminaliteitscijfers?

Kuzu: "Wij ontkennen niet dat er problemen zijn in het land. Maar problemen horen niet toe aan een bepaalde groep. Dat is iets waar alle Nederlanders zich om moeten bekommeren."

"Daarom we moeten af van het in hokjes plaatsen van Nederlanders en criminaliseren van hele groepen in de samenleving. Wij verzetten ons inderdaad tegen het beeld dat het gaat om, in dit geval, Marokkaanse Nederlanders. Want dit zijn jongens en meisjes die hier zijn geboren en getogen." 

Öztürk: "We moeten af van de dubbele maat die wordt veroorzaakt door het stigma dat we culturele achtergronden zo op de voorgrond plaatsen waardoor we vervolgens een probleem in die bepaalde groep duwen." 

Kuzu: "Deze groep heeft jarenlang van de politiek te horen gekregen een probleem te zijn, crimineel te zijn, terrorist te zijn. Terwijl het overgrote deel daar niets mee te maken heeft. Daardoor voelen zij zich tweederangsburgers."

"Omdat wij streven naar een democratische rechtstaat op basis van gelijkwaardigheid van ras en religie, schaffen wij de term 'allochtoon' en 'integratie' af." 

Maar integratie is toch nodig om nieuwkomers te laten meedraaien? 

Öztürk: "Voor ons is het vanzelfsprekend dat wanneer je je in een vreemd land vestigt, dat je de taal leert, gebruiken en gewoontes begrijpt en een bijdrage levert aan de samenleving."

Kuzu: "We hebben jaren een falend integratiebeleid gehad dat de verschillen in de samenleving heeft vergroot. Wat is nu eigenlijk de definitie van integratie? Geen kabinet en geen politieke partij heeft de term integratie geduid. De lat van integratie wordt steeds hoger gelegd. Wanneer ben je geïntegreerd?

"Tegelijkertijd hebben we te maken met een generatie die hier is geboren en getogen, die hier naar school is gegaan, hier werkt en een bijdrage levert aan Nederland. Die hoeven helemaal niet te integreren. Dat zijn gewoon Nederlandse staatsburgers." 

Öztürk: "De focus moet niet liggen op integratie, maar acceptatie." 

Wat bedoelen jullie daarmee?

Kuzu: "In Nederland leven veel meer mensen die geïntegreerde mensen zouden moeten accepteren dan dat er nieuwkomers zijn die nog zouden moeten integreren. Wij zijn klaar met integratie."

Öztürk: "Zolang jij mij niet accepteert, kan ik niet integreren."

Wie bedoelt u met 'u'? De autochtone Nederlanders?

Öztürk: "Daarmee bedoel ik de groep die mij nog steeds ziet of wil zien als 'allochtoon'." 

Kuzu: "We moeten de ander accepteren als mens en niet in een construct stoppen van 'de moslim' of 'de Marokkaan' of 'de donkere man'."

"Als je een onderdeel van een mens eruit pikt en uitvergroot, dan ben je een mens aan het dehumaniseren. Accepteer de mens, binnen de kaders van de rechtstaat, zoals die is. Benadruk niet constant de verschillen die er zijn, maar zorg voor wederzijdse tolerantie en verdraagzaamheid."

Hoe willen jullie meer acceptatie bereiken?

Öztürk: "We zien dat de discriminatie- en racismecijfers met de dag toenemen. Daarom pleiten wij voor een ministerie van Acceptatie. Die minister moet projecten ontwikkelen om de mensen in de gebieden waar weinig 'allochtonen' wonen in contact te brengen met elkaar."

"Nu krijgen deze mensen alleen negatieve berichten uit de media over de ander, terwijl ze nog nooit contact hebben gehad met 'allochtonen'. Kijk bijvoorbeeld naar Volendam of Limburg."

Snappen jullie die angst van die Volendammer of Limburger dan niet?

Kuzu: "Die snappen wij zeker. Zij krijgen alleen negatieve berichten uit de krant en van tv. Daarom moeten wij werken aan een gemeenschappelijke identiteit. Die zit hem in het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden."

Öztürk: "Daarvoor is het nodig om kennis te hebben van elkaars geschiedenis. Migratiegeschiedenis moet daarom als kerndoel in het onderwijs worden opgenomen."

Kuzu: "Mensen die in de jaren 60 en 70 hiernaartoe zijn gekomen, maar ook de Portugese joden die zich in de 16e eeuw hier vestigden, hebben dit land mede opgebouwd."

"Zolang iemand niet begrijpt waar mijn voorouders vandaan komen, wat zij hebben meegemaakt en wat hun bijdrage is geweest in de opbouw van Nederland, is het heel makkelijk om ze weg te zetten als uitkeringstrekkers."

Öztürk: "Daarnaast moet de minister van Acceptatie ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden."

"Wij willen dat het oude ministerie van Koloniën (waar nu de Tweede Kamer-fractie van de PvdA zit, red.) wordt omgebouwd tot een museum van koloniale geschiedenis. Al die honderdduizenden kinderen die jaarlijks een uitstapje maken naar de Tweede Kamer, krijgen dan ook een rondleiding door dit museum om de geschiedenis van kolonialisering en slavernij met elkaar te leren kennen."

"Mensen moeten begrijpen waar de pijn van Zwarte Piet vandaan komt. Wij hebben een premier die zegt: Zwarte Piet is nu eenmaal zwart, maar begrijpt niet dat de ander pijn voelt. En als die groep dat kenbaar maakt, zegt de ander 'rot toch op, stel je niet aan'. Daarom moeten wij eerst ons gedeelde verleden leren kennen en meer wederzijds begrip kweken."

In november vorig jaar verlieten jullie de PvdA omdat jullie het niet eens waren met de integratiekoers van de partij en van PvdA-minister Asscher van Sociale Zaken. Veel mensen zien jullie sindsdien als twee Turks-islamitische parlementariërs. Is dat ook waar jullie je kiezers vandaan hopen te halen? Met name van de Turkse en islamitische, ofwel Marokkaanse, stem die zich niet meer gehoord voelt door de gevestigde politieke partijen?

"Dat is een terechte vraag, maar eigenlijk zijn wij daar zelf niet mee bezig geweest. Wij zijn Nederlandse Tweede Kamerleden en vinden dat je in de politiek idealen moet uitdragen. Wij hebben een ideale samenleving voor ogen. Een samenleving die sociaal is, verdraagzaam is, duurzaam is, lerend is en die rechtvaardig is. Het is aan mensen zelf om te bepalen of ze zich daar prettig bij voelen. Wij richten ons tot alle Nederlanders."