Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) komt met een nieuw pakket aan maatregelen dat haar afgeschoten plannen voor de beperking van de vrije artsenkeuze moet vervangen.

Kern van het plan is dat verzekeraars patiënten korting kunnen geven op het eigen risico wanneer ze van een door de verzekeraar geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken.

Met het nieuwe pakket wil Schippers alsnog de gewenste budgetbesparing van 1 miljard euro realiseren.

Nadat Schippers in december vorig jaar haar wetsvoorstel voor de inperking van de vrije artsenkeuze zag sneuvelen in de Eerste Kamer, lagen er volgens de minister drie scenario's klaar. Ze kon het wetsvoorstel opnieuw indienen, een Algemene Maatregel van Bestuur proberen of met een nieuw pakket aan maatregelen komen.

"Het doel blijft hetzelfde: kwaliteit in de zorg moet lonen", zei Schippers vrijdag tijdens een persconferentie. "Zorg moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijven". 

Eigen risico

Met haar nieuwe maatregelen hoopt Schippers zorgverzekeraars ertoe te verleiden zich te richten op de mensen die de zorg nodig hebben. Nu richten sommige verzekeraars zich juist op de groep gezonde mensen die weinig gebruik maken van de zorg.

Door verzekeraars in staat te stellen het eigen risico te laten dalen, moeten zij zich juist richten op de groep ouderen en chronische zieken. Dat kan ertoe leiden dat het eigen risico voor de gezonde en jonge mensen kan oplopen. Schippers hoopt echter dat de zorgkosten in zijn totaliteit dusdanig zullen afnemen, dat het eigen risico voor jongeren en gezonden niet stijgt.

Daarnaast moeten verzekeraars meerjarige contracten kunnen afsluiten. Dit zou volgens Schippers moeten leiden tot meer rust in de zorgsector.

Ze heeft het nieuwe voorstel vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Video: Schippers komt met nieuw zorgplan

Vrije artsenkeuze

In het oude wetsvoorstel was het de bedoeling dat de vrije artsenkeuze met een budgetpolis zou worden beperkt. Verzekeraars zouden daarbij alleen nog de zorg die werd verleend door gecontracteerde zorgaanbieders, vergoeden.

Tegenstanders vonden dat zorgverzekeraars daardoor te veel macht zouden krijgen. De verzekeraar zou bepalen welke arts een patiënt moest bezoeken. Deze inperking zou bovendien ingaan tegen het fundamentele recht van de mens om zelf te bepalen door wie en hoe hij zijn lichaam laat behandelen.

In de Tweede Kamer stemden naast coalitiepartijen VVD en PvdA ook de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor het wetsvoorstel.

Die combinatie had met regeringspartijen VVD en PvdA in de Eerste Kamer goed moeten zijn voor 38 van de 75 zetels, een nipte meerderheid. Daar stemden drie PvdA-senatoren afgelopen december echter tegen.

Verbeteringen

In een eerste reactie laat GroenLinks weten "duidelijke verbeteringen" te zien in het nieuwe plan van Schippers ten opzichte van de zorgwet die in december in de Eerste Kamer sneuvelde. 

"Dat er meer nadruk wordt gelegd op mensen met een chronisch ziekte is een verbetering. Maar deze groep moet over de hele linie worden ontzien in hun zorgkosten," zegt zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet. 

Daarnaast vindt de partij dat de minister meer had kunnen doen om de macht van verzekeraars in te perken.

Welk wetsvoorstel hielden de PvdA-senatoren tegen?

Licht positieve reacties op nieuw zorgplan