Een plan om de kinderopvangtoeslag straks rechtstreeks aan kinderopvangorganisaties uit te betalen, zorgt voor twijfels in de Tweede Kamer. Het geld gaat nu nog naar de ouders.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken overweegt de invoering van een nieuw systeem. Daarin zal ook de hoogte van de bijdrage anders worden berekend.

Asscher verwacht dat de nieuwe aanpak eenvoudiger is en tot minder fraude leidt. Maar de Kamer waarschuwt donderdag voor de risico's die grootscheepse veranderingen meebrengen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wijst op problemen met andere stelselwijzigingen, zoals met de persoonsgebonden budgetten.

Ulenbelt maakt zich ook zorgen over de grote verschillen in gemeentelijke leges die gastouders moeten betalen. In sommige gemeenten zijn zij veel duurder uit dan in andere.

Asscher benadrukt dat gemeenten hun eigen beleid mogen bepalen. Maar hij gaat wel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aandringen op meer uitleg over de verschillende tarieven.

Kwaliteit

PvdA-Kamerlid Keklik Yücel wil dat er in de kinderopvang meer aandacht komt voor de pedagogische kwaliteit. Ze vindt dat kinderen daar een basis moeten meekrijgen waar ze later in het onderwijs en op de arbeidsmarkt iets aan hebben. Asscher gaat haar voorstel bekijken.

Asscher onderstreept dat hij nog geen besluit heeft genomen. Hij gaat eerst goed bestuderen of het nieuwe systeem wel mogelijk is.

Hij overlegt daarover met de sector en deskundigen. Als hij besluit tot een andere opzet, gaat die pas in 2018 in.