Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vindt de huidige uitgaven van de Europese Unie aan vreemdelingenbeleid "ineffectief" en wil daarom dat de opvang in de conflictregio's wordt verbeterd.

Dat zegt hij woensdag tegen NU.nl na afloop van een debat over asielbeleid.

Volgens Teeven wordt momenteel door de lidstaten jaarlijks vier miljard uitgegeven aan vreemdelingenbeleid, terwijl dit maar gaat om 1 procent van het totaal aantal vluchtelingen.

"De UNHCR geeft eveneens vier miljard uit voor de overige 99 procent aan vluchtelingen die in de regio rond het conflict wordt opgevangen", aldus Teeven. "Hoe effectief ben je dan? Zou je niet beter acht miljard kunnen uitgeven aan 100 procent van de vreemdelingen in de regio van de landen van herkomst."

Ontmoedigen

Teeven wil daarom via zijn Europese collega's tot beleid komen dat vluchtelingen vaker in de regio worden opgevangen.

"Ik wil in Europa afspraken maken om mensen te ontmoedigen deze kant op te komen", aldus de staatssecretaris.

"Dat betekent dat je de opvang in de landen van herkomst beter moet organiseren. Als je die tentjes ziet in Libanon, dan snap ik wel dat ze daar met tien graden onder nul niet blijven zitten als de tent in elkaar zakt door de sneeuw."

Weinig steun

Teeven ziet echter weinig steun bij zijn Europese collega's om dit op te pakken.

"Terwijl dit de uitdaging is voor de komende twintig jaar. Hoe gaan we met internationale conflicten om? Halen we ze naar een ander continent of gaan we zeggen we proberen het daar op te lossen", aldus de staatssecretaris.

"Daar is absoluut in Europa nog geen eenduidige lijn in. Maar wij zeggen als kabinet steeds, en daar word ik weleens meewarig om aangekeken, dat de opvang in de regio moet plaatsvinden. Ik ben er niet voor om mensenhandelaren rijk te maken."