Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan het zogeheten 1F-beleid te wijzigen, waar een deel van de oppositie op aandringt. 

Zijn beleid is erop gericht om asielzoekers die verdacht worden van ernstige (oorlogs-)misdaden uit te sluiten van een vluchtelingenstatus.

D66, GroenLinks en ChristenUnie vinden het oneerlijk dat mensen uit Afghanistan die daar voor een veiligheidsdienst hebben gewerkt, allemaal onder 1F vallen.

Ze pleiten voor een individuele toets en een opschorting van de uitzetting van Afghaanse 1F'ers. Maar Teeven, die verantwoordelijk is voor asielzaken, zei woensdag in een Kamerdebat dat hij hiertoe geen aanleiding ziet. Een meerderheid steunt hem hierin.

Hoewel 1F'ers geen status krijgen, kan Nederland ze vaak niet uitzetten. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens mogen mensen niet teruggestuurd worden naar gevaarlijk gebied.

Afghaan

Onlangs werd een Afghaanse man met 1F uitgezet na een langdurig verblijf in Nederland. De zaak kreeg veel aandacht in de media. Teeven begrijpt dat het wrang is voor de familie, maar zei dat 1F'ers teruggestuurd worden zodra het thuisland veilig genoeg is. Dat is bij Afghanistan nu het geval.

Teeven zei dat Nederland zich baseert op goede informatie en in het buitenland ook veel waardering krijgt voor de aanpak van schenders van mensenrechten.