Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor het inkopen van zorg kan nu bij de Sociale Verzekeringsbank declareren over januari.

De SVB gaat de komende dagen extra hard aan de slag om de achterstanden weg te werken.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft dat maandagavond laten weten. De afgelopen dagen ontstond er grote onrust onder tienduizenden mensen met een pgb omdat ze hun zorggeld niet kregen van de SVB.

Daardoor konden ze de zorgverleners niet betalen voor het in januari verrichte werk. De SVB is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten.

Van Rijn zegt nu dat alle pgb-houders kunnen declareren, ook al hebben ze nog niks van de SVB gehoord of nog geen akkoord op hun papierwerk. Volgens de staatssecretaris krijgt driekwart van de mensen het geld binnen vijf dagen. De rest krijgt zijn geld voor half februari.

Spoed

Bij schrijnende gevallen waar meer spoed nodig is, kan een voorschot worden aangevraagd. Volgens Van Rijn is het overgrote deel van de betalingen van januari eind vorige week betaald door de SVB.

"Ik begrijp heel goed hoe vervelend het is voor mensen als er onduidelijkheid bestaat", zegt Van Rijn. "Voor de meeste mensen is dat gelukkig niet het geval. Met de SVB heb ik afspraken gemaakt om die duidelijkheid er snel voor iedereen te krijgen."

"Maar mensen hoeven daar niet op te wachten. Stuur de declaratie over januari zo snel mogelijk op via de SVB website, email of gewone post. Ook als u nog niets heeft gehoord. De SVB neemt alles in behandeling en zorgt ervoor dat het geld er snel komt", aldus de staatssecretaris.