Het actiecomité van strafrechtadvocaten overlegt maandagavond in Amsterdam om te kijken wat ze nog tegen bezuinigingen op de pro-Deo-advocatuur kan doen.

Het gaat volgens het comité om ruim 16 miljoen euro die Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie tegen de wens van de Eerste Kamer toch heeft doorgevoerd.

Volgens voorzitter Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) leiden de bezuinigingen tot aantasting van de rechtstaat. Dit omdat minder draagkrachtige burgers verstoken dreigen te blijven van rechtshulp.

Teeven schreef vrijdag aan de Eerste en Tweede Kamer dat de voorgenomen bezuiniging van 85 miljoen die de Eerste Kamer heeft verworpen, grotendeels wordt opgeschort. Een eerste stap is echter al gezet en wordt niet teruggedraaid, want dat zou dit jaar nog 13,3 miljoen euro schelen, aldus Teeven.

Onaanvaardbaar

De NVSA en hun jongerenorganisatie NVJSA vinden het ''onaanvaardbaar'' dat Teeven de plannen toch deels doordrukt. Ze overwegen een kort geding bij de rechter tegen de wel doorgevoerde bezuinigingen. Ook beraden ze zich op nieuwe acties.

Eind 2013 gingen advocaten de straat op om actie te voeren tegen bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp. Daar deden ruim driehonderd advocaten aan mee.

Uit onderzoek bleek toen dat ruim de helft van de advocaten in de sociale advocatuur verwachtte binnen twee jaar niet meer op pro-Deobasis te kunnen werken, omdat dit financieel niet meer haalbaar zou zijn.

Verder stelde 63 procent van de strafrechtadvocaten ingewikkelde pro-Deozaken wel eens te moeten weigeren uit financieel oogpunt.