SP-leider Emile Roemer heeft zaterdag fel uitgehaald naar PvdA-leider Diederik Samsom. Volgens Roemer werken de sociaaldemocraten in het kabinet met de VVD mee aan het afbreken van alles wat Nederland sociaal maakt.

Dat Samsom zijn vrienden ''op rechts'' zoekt, moet hij zelf weten. ''Maar probeer je rechtse politiek niet wit te wassen met linkse praatjes'', zei Roemer tijdens een partijraad van de SP in Amersfoort.

Hij wees onder meer op de vele ontslagen en andere ingrepen in de thuiszorg, de armoede onder huurders, de invoering van het leenstelsel voor studenten en het sluiten van sociale werkplaatsen.

De PvdA is volgens Roemer ongeloofwaardig, onbetrouwbaar en vooral ''overbodig als je je ziel verkoopt aan de VVD om datzelfde rechtse rotbeleid uit te voeren waar je zelf zo hard campagne tegen hebt gevoerd''.

Tiny Kox

Tijdens de partijraad werd SP-senator Tiny Kox opnieuw gekozen tot de lijsttrekker van zijn partij voor de Eerste Kamerverkiezingen. Kox is al fractievoorzitter van de SP in de Senaat sinds juni 2003. Daarvoor was hij jarenlang partijsecretaris van de SP. De partij heeft nu acht senatoren.

De Eerste Kamer wordt op 23 mei gekozen door de nieuwe leden van Provinciale Staten. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 18 maart.

Alternatief

Roemer deed een oproep die dag te gebruiken om af te rekenen met PvdA en VVD en ook met D66. De verkiezingen in Griekenland hebben volgens hem laten zien dat het mogelijk is zaken te veranderen. Links kan een alternatief bieden ''dat niet buigt voor de macht van banken en de beurs, maar dat de belangen van gewone mensen voorop stelt'', zei de SP-leider.