De leiders van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn ongerust of de inlichtingendienst AIVD en de politie in deze tijd van terreurdreiging wel genoeg middelen en (gespecialiseerde) mensen hebben.

Dat valt op te maken uit vragen aan premier Mark Rutte van Emile Roemer (SP), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Geert Wilders (PVV), Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie), Bram van Ojik (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP).

In een recent debat heeft Rutte aangegeven dat extra middelen ter beschikking zullen komen als dat nodig mocht zijn. Rutte moet aangeven wanneer daarvan sprake is.

Verder willen de fractieleiders weten welke effecten de huidige extra beveiliging van openbare gebouwen, synagogen en dergelijke heeft voor de gewone politie-inzet.