Na kritiek uit de Tweede Kamer is donderdag de vacature voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangepast.

In de vacature stond dat ook wordt bekeken of de kandidaat bij minimaal twee ministeries heeft gewerkt. Kamerleden waren daarover verbaasd, omdat vorig jaar uit onderzoek juist bleek dat er een te grote verwevenheid is tussen de NZa en ministeries.

ChristenUnie-leider Arie Slob, die sprak van een blunder van formaat, vroeg donderdag een debat aan met minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Daarvoor kreeg hij onvoldoende steun, maar een meerderheid wilde wel dat Schippers eerst in een brief tekst en uitleg geeft.

Volgens Slob moet de onafhankelijkheid van de NZa boven elke twijfel zijn verheven. Ook andere fracties denken er zo over. ''De NZa heeft geen lakei nodig, maar een onafhankelijk bestuurder'', zei CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot.

Standaardtekst

Een woordvoerder van Schippers liet later op de dag weten dat in de vacaturetekst per abuis een standaardtekst is overgenomen van de Algemene Bestuursdienst over ervaring bij minimaal twee ministeries.

Dit behoort niet tot de functie-eisen, stelt de zegsman, die aangeeft dat nadrukkelijk naar een kandidaat van buiten de Rijksdienst wordt gekeken. Dat blijkt volgens hem ook uit het feit dat er in dit geval wordt samengewerkt met een extern wervingsbureau.

De NZa lag vorig jaar herhaaldelijk onder vuur. Schippers liet onderzoek doen naar het functioneren van de waakhond na de zelfmoord van een NZa-medewerker, die een dik dossier achterliet met zaken die niet goed gaan bij de organisatie.

Dienstreizen

Schippers benoemde in juni vorig jaar een interim-voorzitter van de NZa, nadat de twee bestuursleden waren opgestapt. Die deden dat na ophef door berichtgeving in NRC Handelsblad over (dienst)reizen die regelmatig zouden zijn gemaakt op kosten van organisaties of bedrijven waarop de NZa toezicht moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit.

Onderzoek wees later uit dat het merendeel van de declaraties en gemaakte reizen rechtmatig was.