PVV-leider Geert Wilders schrijft provinciale afdelingen niet voor wat er in hun verkiezingsprogramma's moet komen.

''Daar gaan provincies helemaal zelf over, wat ze wel of niet opschrijven in hun verkiezingsprogramma's. Ik heb me er niet mee bemoeid", aldus Wilders.

Volgens de PVV-leider staat overigens ''buiten kijf dat we allemaal anti-islam zijn.'' Dat laat hij donderdag weten in reactie op een bericht in Trouw.

Volgens die krant hebben de PVV-afdelingen Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland het hoofddoekverbod voor ambtenaren uit hun verkiezingsprogramma geschrapt. Dat zou mede zijn gebeurd met het oog op coalitievorming na de verkiezingen.

De PVV doet weer in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Die verkiezingen bepalen ook de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer.