De geheime dienst Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft mensen in de omgeving van de 'lastige' oud-militair Ismail Selvi benaderd en dat had niet gemogen. 

Dat staat in een brief aan Selvi waarin minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) haar verontschuldigingen aanbiedt.

De Turkse Nederlander Selvi veroorzaakte enkele jaren geleden ophef toen hij zich openlijk beklaagde over discriminatie bij de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA).

Dat werd hem niet in dank afgenomen. Uiteindelijk moest de Zwollenaar Selvi de opleiding verlaten omdat hij volgens Defensie niet geschikt was voor de krijgsmacht.

Advocaat Sébas Diekstra had namens Selvi een klacht ingediend omdat de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) hem zou hebben afgeluisterd en meerdere mensen in zijn omgeving zou hebben benaderd. Onder hen waren Selvi's bedrijfsarts en mensen van de militaire vakbond met wie hij in contact stond. Het benaderen gebeurde ''met het kennelijke doel deze personen negatief te beïnvloeden'', is in de brief over de klacht te lezen.

Te zwaar middel

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft de klacht onderzocht. Hoewel die vindt dat er genoeg aanleiding was om een onderzoek in te stellen, was het benaderen van mensen in de omgeving van Selvi een te zwaar middel. Dat heeft te veel inbreuk gemaakt op Selvi's persoonlijke levenssfeer, constateert de commissie; ze vindt dat ''onbehoorlijk''. Volgens de commissie is voor de klacht over het afluisteren onvoldoende bewijs aangedragen door Selvi.

Advocaat Diekstra noemt de zaak ''de zoveelste bevestiging'' dat het nodig is om de inzet van middelen door inlichtingendiensten vooraf te laten toetsen door een onafhankelijke autoriteit. ''De inlichtingendiensten komen onder de noemer staatsgeheim steeds overal mee weg. Er wordt te vaak op een ernstige en onrechtmatige wijze inbreuk gemaakt op het privéleven van burgers, zonder dat iemand daar wat tegen doet'', aldus de advocaat.

Het ministerie van Defensie kon woensdag nog geen verdere reactie geven.