Het debat over de rekentoets maakt woensdag stevige discussies los. Met name de PvdA wordt stevig onder vuur genomen.

Hoewel vrijwel het hele onderwijsveld, inclusief onderwijzers en scholieren, fel tegenstander is van de verplichte rekentoets, zet staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) het plan door.

Dinsdag bleek hij ook de steun van coalitiepartij PvdA binnen te hebben. D66'er Paul van Meenen daarover: "Het is triest wat de PvdA hier aan het doen is. Als de PvdA volhardt in haar standpunt wordt dit de zwartste dag voor het onderwijs die ik in al die jaren heb meegemaakt."

Scholieren op het voortgezet onderwijs en het mbo moeten straks een rekentoets doen die ze moeten halen om hun diploma te kunnen halen. 

Volgens de tegenstanders wordt er daarmee te veel gewicht gegeven aan de toets en zou de focus op de kwaliteit van het rekenonderwijs moeten liggen. Bovendien is de rekentoets volgens hen meer een taaltoets, omdat er een rekenmachine mag worden gebruikt. De sommen zijn verpakt in quizverhaaltjes en niet in platte rekensommen.

Verbijsterd

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing toonde zich verbijsterd door de weerstand van D66 en CDA. "What the hell happened bij D66? Onacceptabel dat we die jongeren niet zo belangrijk vinden en zeggen: dat rekenonderwijs is niet belangrijk."

Van Meenen stelde dat het juist een gedeeld doel is dat de rekenvaardigheid omhoog moet, maar dat het gaat om het middel. "Het is een gotspe dat mevrouw Jadnanansing durft te stellen dat aan al haar voorwaarden is voldaan. Zij eiste vorig jaar in een motie draagvlak in het onderwijsveld; dat is er niet. Zij eiste dat de rekentoets niet over de hoofden van jongeren gebruikt zou worden om scholen op te jagen: precies wat nu wel gebeurt", aldus de D66'er.

Ook CDA-Kamerlid Michel Rog toonde zich geïrriteerd over de suggestie van Jadnanansing dat hij het verbeteren van de rekenvaardigheid geen prioriteit zou geven door zijn weerstand tegen de toets.

Dedain

Rog viel de PvdA'er aan op het gebrek aan draagvlak in het onderwijsveld. Jadnanansing verweet hem vervolgens met "dedain" te praten over de enkele wiskundeleraar die de toets wel steunt. Bovendien stelt ze van leerlingen te horen dat zij voorstander zijn van een toets, omdat zij pas geprikkeld worden als de toets ook echt gewicht heeft.

Jadnanansing kreeg bijval van PVV'er Harm Beertema. Hij wees erop dat het nota bene een CDA-minister was die de toets ooit bedacht. Rog stelde dat zijn partij van mening is veranderd omdat de toets niet blijkt te werken.

Beertema stelde dat de toets heel hard nodig is om de kwaliteit van het rekenonderwijs. Ook is er volgens hem wel degelijk naar de kritiek uit het onderwijsveld geluisterd en is de toets verbeterd.

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is het hypocriet van Jadnanansing niet toe durft te geven dat er een deal is gesloten met de VVD. 

Scholieren mogen straks de toets vier keer herkansen. Bovendien geldt een 4,5 als voldoende. Deze norm wordt wel geleidelijk verhoogd als het niveau van het rekenonderwijs stijgt.

Video: Reactie Beertema

Verdeeldheid

Dekker erkende tijdens het debat dat er sprake is van "enige verdeeldheid, ook in het onderwijsveld zelf". Hij noemde het draagvlak "een punt van zorg". 

"Maar de grootste criticasters hebben misschien wel de grootste microfoon, maar er zijn ook mensen die dag en nacht bezig zijn met rekenonderwijs en zeggen: ga door met de toets, laat ons niet in de kou staan. Het heeft goed gewerkt bij ons op school", aldus Dekker.

Hij noemt de rekentoets "geen doel op zich". "Ik zou er meteen voor tekenen als er een ander middel is, maar ik geloof er geen snars van", aldus de staatssecretaris.