De PvdA accepteert toch de verplichte rekentoets die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil invoeren. "De staatssecretaris is ons op de meeste punten tegemoet gekomen," laat Kamerlid Tanja Jadnanansing dinsdag weten. 

"Leerlingen moeten goed kunnen rekenen, dat is het uitgangspunt. Dat is cruciaal. Dan accepteren wij de toets als sluitstuk", aldus Jadnanansing.

Volgens het PvdA-Kamerlid weegt de toets minder zwaar dan de vakken Nederlands en Engels. Bovendien hebben leerlingen vier mogelijkheden op herkansing.

Bijna alle middelbare en mbo-scholieren moeten vanaf volgend schooljaar verplicht een rekentoets maken. Als ze deze niet halen, dan zakken ze voor dat schooljaar. 

Dekker

De Kamer houdt woensdag een debat met Dekker. De staatssecretaris verdedigde zijn plannen vorige week al in de Kamer. De PvdA had toen nog geen besluit genomen. Onder meer SP, D66, GroenLinks en CDA zijn tegen de rekentoets.

Volgens Dekker is het "echt een keer tijd dat we resultaten zien en dat leerlingen op het terrein van rekenen het beter gaan doen". Met een toets alleen verbeter je het rekenonderwijs niet, maar het kan wel "een stok achter de deur zijn", aldus de bewindsman vorige week.

Hij reageerde op een open brief van organisaties uit het onderwijsveld, die willen dat de rekentoets alleen wordt ingezet om het rekenniveau van leerlingen vast te stellen. 

De VO-raad, de PO-raad, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en scholierenorganisatie LAKS erkennen wel dat het rekenonderwijs beter moet worden, maar met de toets krijgt rekenen volgens hen een onevenredig groot gewicht.