Op een zogenoemde 'excellente' school is niet alles en iedereen excellent. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs liet onderzoek doen naar de effecten van het predicaat.

Maandag kregen 106 scholen het predicaat 'excellent' toegekend.

Excellent verklaarde basisscholen blijken twee keer zoveel leerlingen met grote achterstanden te hebben als andere scholen in de buurt.

''Excellente scholen hoeven niet alleen excellente leerlingen te hebben. Excellentie kenmerkt zich door oog te hebben voor iedereen en daar goed naar te handelen. Vanaf de eerste editie valt op dat juist basisscholen die onder moeilijke omstandigheden werken met het predicaat de erkenning krijgen die ze verdienen'', aldus Dekker.

Het aantal zogenoemde excellente scholen is flink gestegen. Vorig jaar waren het er nog 76. Excellente scholen zijn scholen die zowel op de kernvakken als daarbuiten uitzonderlijk goede resultaten behalen.

Havo

Ook kijkt de jury naar de aandacht die de school heeft voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra hulp in de klas nodig hebben.

Dit jaar meldden 187 scholen zich voor het stempel. Daarvan kregen 106 dus waar ze om vroegen. Dit jaar zijn er vijftien havo-opleidingen die excellent zijn. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is daar blij mee omdat de havo de eerste jaren enorm achterbleef bij het vwo.