Studenten uit Nederland zullen niet massaal in België gaan studeren vanwege de invoering van het nieuwe leenstelsel.

Dat heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs maandag in Brussel gezegd tegen haar Vlaamse collega Hilde Crevits.

De Belgische minister had op het gesprek aangestuurd, omdat Vlaamse onderwijsinstellingen bezorgd zijn dat ze overspoeld raken door Nederlanders.

Op dit moment is 3,3 procent van de studenten in het Vlaamse hoger onderwijs Nederlands. Omgerekend zijn dat ongeveer 7600 studenten. In België is het inschrijfgeld voor een studie lager en zijn de studentenkamers goedkoper.

Leenvoorwaarden

Maar Bussemaker gaat er niet van uit dat Nederlandse studenten om financiële redenen hun heil zoeken in België. Ze wees op de gunstige leenvoorwaarden van de nieuwe studiefinanciering. Studenten vallen bovendien onder het Nederlandse leenstelsel als ze in België gaan studeren.

Beide ministers vinden het juist goed als studenten over de grens kijken, zowel voor hun ervaring als hun ontwikkeling.

Ze hebben afgesproken dat ze de wederzijdse toeloop van Belgische en Nederlandse studenten beter in kaart gaan brengen en zullen stimuleren. Ze vinden wel dat een inhoudelijke motivatie leidend moet zijn in de keuze voor een studie en locatie.