MEE Twente, organisatie voor steun aan mensen met een beperking, daagt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS voor de rechter.

 MEE Twente vindt dat Van Rijn zich garant moet stellen voor de kosten die het ontslag van MEE-personeel met zich mee brengt, of het probleem op een andere manier moet oplossen.

Bestuurder Kleis Pit van MEE Twente liet zaterdag weten dat het kort geding vrijdag dient bij de rechtbank in Den Haag.

Decentralisatie

Door de decentralisatie van veel soorten zorg heeft MEE Twente zijn personeel moeten ontslaan. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor deze zorg, die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt.

De gemeenten in Twente besloten niet MEE Twente in te huren voor zorg aan gehandicapten. In andere delen van het land is MEE wel door gemeenten ingehuurd.

Wachttijd

De kosten, die onder meer bestaan uit wachtgeld voor personeel dat op 1 januari geen nieuw werk heeft gevonden, moeten volgens MEE Twente door het ministerie van VWS worden gedragen. MEE Twente heeft eind december de werkzaamheden gestaakt. Inmiddels is voor het personeel collectief ontslag verkregen.

Volgens bestuurder Pit heeft de organisatie al diverse keren aan Van Rijn gevraagd om de financiële problemen op te lossen. Volgens landelijke afspraken moet de staatssecretaris dat doen, aldus MEE. ''Dit heeft tot op heden niet tot een passende oplossing geleid met als gevolg dat het personeel van MEE Twente na een subsidierelatie van ruim 60 jaar in de kou komt te staan.''