De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) is onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie geplaatst.

Ook doet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen aan de IUR.

Daarin wordt vooral gekeken naar de manier waarop de visie van de universiteit op ''burgerschap en sociale integratie in de praktijk van het onderwijs gestalte krijgt'', schrijft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) mede namens haar collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Als de onderzoeken aanleiding geven in te grijpen, zal Bussemaker ''niet aarzelen dat te doen''.

Video: Reactie Bussemaker

Ondemocratische opvattingen

Aanleiding voor de maatregelen zijn enkele voorvallen. Zo ontstond vorig jaar ophef over mogelijk antiwesterse en ondemocratische opvattingen die de rector, Ahmet Akgündüz, had geuit. 

Die beloofde toen beterschap, maar hij is daarna volgens Bussemaker opnieuw in de fout gegaan door zich op Facebook negatief uit te laten over Turks-Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement.

Niet-bekostigde instelling

De minister zegt dat haar vertrouwen in het bestuur van de IUR is beschaamd. Haar juridische mogelijkheden om in te grijpen, zijn beperkt omdat het om een niet-bekostigde instelling gaat. Wel heeft ze de inspectie gevraagd de universiteit zeker twee keer te bezoeken om te kijken hoe het er gaat. Daarnaast loopt het onderzoek van de NVAO.

Ook was al aangekondigd dat er een wetsvoorstel komt om ook niet-bekostigde instellingen te kunnen aanpakken als deze niet voldoende aandacht schenken aan het respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.