Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) geeft gehoor aan de oproep van de PvdA om de ouderbijdrage in de jeugd-GGZ en Jeugdwet te onderzoeken.

Dat zegde hij toe tijdens een debat met de Tweede Kamer.

"Signalen dat het fout gaat moeten we serieus nemen. Er moet geen situatie ontstaan waarin de ouderbijdrage een belemmering vormt voor de juiste zorg", aldus Van Rijn.

De PvdA riep dinsdag bij NU.nl op tot een onderzoek naar de eigen bijdrage die ouders met kinderen die gebruik maken van de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) moeten betalen. 

Van Rijn wil onderzoeken of die zorg wel toegankelijk is en er voldoende waarborgen zijn voor ouders die dat financieel niet redden. Dat onderzoek spitst zich echter niet alleen toe op de gezinnen met kinderen in de jeugd-GGZ, maar op alle gezinnen die al jaren een ouderbijdrage betalen in de jeugdzorg.

De eigen bijdrage kan oplopen tot 1.500 euro per jaar. Dat is onredelijk en onwenselijk, vinden de oppositiepartijen.

Congres-motie

Afgelopen weekend nam het PvdA-congres een motie aan die de eigen Tweede Kamer-fractie opriep de eigen bijdrage van tafel te vegen. Kamerlid Loes Ypma zei eerder dat die uitspraak van de leden "zwaar weegt". 

Oppositiepartijen SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks riepen de sociaal-democraten eerder op de dag op gehoor te geven aan de oproep van haar eigen leden en de inning van de eigen bijdrage te schrappen zolang het onderzoek loopt.

Dat vindt de PvdA echter onverstandig. Ypma wil dat het kabinet in kaart brengt hoe groot de problematiek is waar ouders, kinderen en gemeenten mee te maken krijgen. Dat onderzoek moet er eerst komen voordat de wet "waarvan de inkt nog maar net droog is" moet worden aangepast.

Jeugdwet

Ypma wil weten of deze groep onevenredig hoge kosten maakt, maar dan gaat het wel om alle kinderen en ouders die zijn aangewezen op ondersteuning uit de Jeugdwet.  "We hebben al een groep van 30.000 kinderen die is aangewezen op hulp via de Jeugdwet. Die ouders betalen al jaren een eigen bijdrage. Ik ga verder dan de motie van het congres en ik wil kijken naar de hele groep", aldus Ypma.

Van Rijn sloot zich hier donderdag bij aan. Hij herinnerde de partijen eraan "willens en wetens" te hebben ingestemd met de wet, die nog geen maand geleden in werking is getreden. De PvdA-bewindsman zegt de "vinger aan de pols" te houden en te onderzoeken of de jeugd-GGZ wel toegankelijk is in het nieuwe systeem.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er inderdaad problemen zijn, dan moet de wet worden aangepast, zegt Ypma. Dat kan via een Algemene Maatregel van Bestuur. Zij roept Van Rijn op de wetswijziging alvast in de steigers te zetten. "Laten we eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten en als het nodig is, kunnen we de wet aanpassen."

Van Rijn wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten, maar voegt daaraan toe dat als blijkt dat een meerderheid van de Kamer de wet wil aanpassen, dat via een AMvB mogelijk moet zijn.

Onderzoek

Ypma verbaasde zich tijdens het debat dat de partijen die nu met kritiek komen, hun bezwaren niet op tafel hebben gelegd toen de wet behandeld werd. Grote woorden voor de bühne, vindt de PvdA'er. Ook stemden deze partijen in met de begroting, merkt zij op.

Ook de SGP vindt de opstelling van sommige oppositiepartijen "verrassend". Kees van de Staaij: "Deze Kamer heeft met open ogen 'ja' gezegd tegen deze wet. Of zij hebben zitten slapen tijdens de wetsbehandeling, of zij nemen hun taak als wetgever niet serieus."

De SP stemde overigens wel tegen de invoering van de Jeugdwet.

Ook Van Rijn toonde zich verbaasd. "Over het tussentijds opschorten van de eigen bijdrag; moet dat dan ook gelden voor ouders die al jaren wel een ouderbijdrage hebben moeten betalen? Hoe wil de oppositie dat betalen?" aldus Van Rijn.

Nieuwe wet

Per 1 januari 2015 moeten ouders met kinderen die gebruik maken van de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), een ouderbijdrage betalen, omdat die zorg vanaf dit jaar onder de Jeugdwet valt.

Die eigen bijdrage kan dan oplopen tot 1.500 euro per jaar. Het kabinet stelt dat ouders met kinderen in een dergelijke instelling een financiële bijdrage moeten leveren, omdat de instelling in de onderhoud van de kinderen voorziet. Dat zijn kosten die ouders normaliter zouden maken voor bijvoorbeeld eten en drinken. Het gaat hierbij om een groep van vijfduizend kinderen die sinds een kleine drie weken onder de Jeugdwet valt.

Achtergrond: Wat verandert er per 1 januari 2015 in de zorg?